Strona główna Wypowiedzi Jaki odsetek osób pobierających emeryturę poniżej minimalnej stanowią kobiety?

Jaki odsetek osób pobierających emeryturę poniżej minimalnej stanowią kobiety?

Jaki odsetek osób pobierających emeryturę poniżej minimalnej stanowią kobiety?

Marzena Okła-Drewnowicz

Minister do spraw Polityki Senioralnej
Platforma Obywatelska

Już dziś, za rządów PiS, ponad TRZYKROTNIE wzrosła liczba GŁODOWYCH EMERYTUR. 85% to kobiety.

Twitter, 4.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 4.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ostatnich trzech latach wśród osób pobierających emeryturę minimalną kobiety stanowiły 83-85 proc.
 • Pomiędzy grudniem 2015 roku a grudniem 2020 roku liczba osób pobierających świadczenie emerytalne poniżej poziomu minimalnego wzrosła pięciokrotnie, z 60,8 tys. do 310,1 tys.
 • Trzykrotny wzrost, o którym wspomina posłanka, odnotowano między grudniem 2016 roku a grudniem 2020 roku – z 95,4 tys. do 310,1 tys. osób.

Co to jest emerytura głodowa?

Emerytura głodowa to termin używany w języku potocznym, rozumiany jako świadczenie poniżej poziomu emerytury minimalnej. Według ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do pobierania emerytury minimalnej przysługuje:

 • mężczyźnie, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i którego staż pracy wynosi co najmniej 25 lat,
 • kobiecie, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i której staż pracy wynosi co najmniej 20 lat.

W przypadku, gdy emeryt nie posiada wymaganego stażu, jego emerytury nie podwyższa się do wartości świadczenia minimalnego.

Wysokość emerytury minimalnej

Kwota emerytury minimalnej jest ustalana każdego roku na podstawie tzw. wskaźnika waloryzacji, który ogłaszany jest przez ministra rodziny i polityki społecznej. Wysokość wskaźnika waloryzacji odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonemu o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości wysokość emerytury minimalnej wzrastała w następujący sposób:

Od 1 marca 2021 roku emerytura minimalna wynosi 1250,88 zł.

Jak zmieniała się liczba osób pobierających emeryturę poniżej minimalnej?

Informacje na ten temat są publikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zgodnie z najnowszymi danymi na koniec 2020 roku emeryturę poniżej minimalnej pobierało 310,1 tys. osób, z czego 257,2 tys. stanowiły kobiety (83 proc. ogółu).

Statystyki z zeszłych lat pokazują, że systematycznie rośnie liczba osób pobierających świadczenie emerytalne poniżej jego minimalnej wysokości. Zdecydowana większość tej grupy to kobiety:

 • 2015 rok: 60,8 tys. osób, brak danych z rozróżnieniem na kobiety i mężczyzn,
 • 2016 rok: 95,4 tys. osób, brak danych z rozróżnieniem na kobiety i mężczyzn,
 • 2017 rok: 166,6 tys. osób, brak danych z rozróżnieniem na kobiety i mężczyzn,
 • 2018 rok: 218,8 tys. osób, z czego 187,8 tys. to kobiety (85,8 proc. ogółu),
 • 2019 rok: 261 tys. osób, z czego 219,7 tys. to kobiety (84,2 proc. ogółu),

Z powyższych danych wynika, że pomiędzy grudniem 2015 roku a grudniem 2020 roku liczba osób pobierających świadczenie emerytalne poniżej minimum wzrosła pięciokrotnie – o 233,8 tys. Trzykrotny wzrost odnotowano między końcówką roku 2016 i 2020. W świetle tych danych wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!