Czas czytania: około min.

Jakie formy wspierania rodziny są dla Polaków najważniejsze?

27.10.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według badań przeprowadzonych w lutym 2016 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej ponad 40% ankietowanych na pytanie “Jakie formy wspierania rodziny, obecnie funkcjonujące lub postulowane, uważa Pan(i) za najbardziej zachęcające młodych ludzi do posiadania dzieci?” odpowiedziało, że jest to “pomoc dla młodych małżeństw w uzyskaniu mieszkania (np. poprzez tańsze i łatwiej dostępne kredyty mieszkaniowe):

1

Potwierdzają to także badania TNS Polska, przeprowadzone w listopadzie 2014 roku na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli – tutaj 49% respondentów wskazało jako priorytet poprawę sytuacji mieszkaniowej (w tym budowanie przez państwo mieszkań na wynajem):

2

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.