Strona główna Wypowiedzi Jakie zapasy gazu ma Polska?

Jakie zapasy gazu ma Polska?

Jakie zapasy gazu ma Polska?

Janusz Piechociński

Mamy rekordowe zapasy i w zasobach strategicznych, i w zasobach handlowych. Razem to już ponad 2.6 mld metrów sześciennych gazu.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranek RDC, 23.09.2014

Wg. oświadczenia PGNIG z 05.09.2014r. zasoby na dzień 04.09.2014 wynoszą 2,58 mld m sześciennych.

Natomiast Operator Systemu Magazynowania na swojej stronie podaje stan napełnienia instalacji magazynowych na dzień 23.09.2014 na godz. 6:00 i wynosi on 99% zapełnienia magazynów czyli 2,51 mld m sześciennych.

Należy zaznaczyć, iż PGNiG nie dysponuje pełną pojemnością magazynową, której operatorem jest OSM Sp. z.o.o. Część tej pojemności jest w dyspozycji podmiotów trzecich.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy