Strona główna Wypowiedzi Jarosław Gowin o projekcie ustawy o prokuraturze

Jarosław Gowin o projekcie ustawy o prokuraturze

Jarosław Gowin o projekcie ustawy o prokuraturze

Jarosław Gowin

Zasada kontradyktoryjności i nowy Kodeks Postępowania Karnego miały być dopełnione przez nową ustawę o prokuraturze przygotowałem tę nową ustawę jeszcze w roku 2012. Wtedy Donald Tusk nie nadał biegu tej ustawie, a potem Cezary Grabarczyk wyrzucił ten projekt do kosza.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

  • pominięcie ważnego kontekstu,  
  • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
  • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
  • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
  • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
  • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Projekt ustawy  Prawo o prokuraturze/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze został zgłoszony 10-07-2012r. przez Ministra Sprawiedliwości, którym wówczas był Jarosław Gowin. Rada Ministrów na której czele stał wtedy Donald Tusk 11-09-2012r. omawiała projekt tej ustawy i zobowiązała Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu nowej ustawy o prokuraturze. Pomimo uzgodnień między ministerstwami projekt nie został przegłosowany na Radzie Ministrów i nie został skierowany do Sejmu. Widnieje on jednak ciągle na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jako projekt ustawy i praca nad nim nie została w żaden oficjalny sposób zakończona.

W tytule wywiadu ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka pojawia się sformułowanie “Projekt Gowina o prokuraturze do kosza”, jednak w samym wywiadzie to sformułowanie nie pada. Cezary Grabarczyk mówi jedynie ”Dostałem w spadku po poprzednim ministrze projekt, którego rząd nie przyjął. To znaczy, że mamy wolną rękę, aby ukształtować jego treść.” W związku z tym jak i biorąc pod uwagę, że zmienił się w międzyczasie Minister Sprawiedliwości nie można uznać, że ten projekt został “wyrzucony do kosza”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy