Strona główna Wypowiedzi Jarosław Gowin o urzędzie ministra sprawiedliwości

Jarosław Gowin o urzędzie ministra sprawiedliwości

Jarosław Gowin o urzędzie ministra sprawiedliwości

Jarosław Gowin

Gdyby wtedy [w 2011 r.] było połączenie urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, to nie mógłbym zostać tym ministrem sprawiedliwości. Dlatego, że (…) teraz ministrem sprawiedliwości będzie musiał być prawnik.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ustawa, 12.02.2016.

Nowa ustawa o prokuratorze podpisana przez Prezydenta RP 12 lutego 2016 roku wprowadza  połączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości (Art. 1. § 2. Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Urząd Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości. Prokurator Generalny musi spełniać warunki określone w art. 75 § 1 pkt 1–3 i 8.). Dalej w artykule 75 wymienione zostały warunki, które należy spełnić, aby można byłoby się ubiegać o stanowisko prokuratora. Należy do nich m.in wykształcenie prawnicze  (Art. 75. § 1. Na stanowisko prokuratora może być powołany ten, kto: 3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce).

Jarosław Gowin był ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska i sprawował tę funkcję w latach 2011-2013. Nie posiada wykształcenia prawniczego, ukończył historię filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy