Czas czytania: około min.

Jarosław Sellin o sejmowych komisjach śledczych

21.11.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Komisje śledcze zostały ustanowione na podstawie Ustawy o sejmowej komisji śledczej z 21 stycznia 1999 roku.

uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że celem Ustawy jest rozwiązywanie spraw o znaczeniu publicznym, jednakże komisja w swoich działaniach nie może wkraczać w kompetencje innych organów władzy państwowej (np. sądów). Zakres kompetencji danej komisji określany jest w uchwale powołującej tę komisję.

Powołując komisję śledczą, Sejm wypełnia funkcję kontrolną, a prowadzenie lub zakończenie postępowania w tej samej sprawie przez inny organ władzy publicznej nie ma wpływu na prace komisji.

Projekt Ustawy wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów, jednakże wśród nich nie ma Marka Jurka przywołanego w wypowiedzi. Marek Jurek nie był posłem w tym czasie.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał Ustawę 15 kwietnia 1999 roku, a  weszła ona w życie 14 dni później.

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ komisje śledcze weszły do polskiego porządku prawnego w 1999 roku, a wśród posłów składających projekt Ustawy w Sejmie nie było Marka Jurka. Ponadto  Sejm, powołując komisję śledczą, wypełnia funkcje kontrolną, jednak zarówno w uzasadnieniu projektu Ustawy, jak i samej Ustawie nie ma wzmianki o powoływaniu komisji z powodu braku rozwiązania sprawy przez inne organy publiczne.

 

 

Share The Facts
Jarosław Sellin
Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego

 

Komisje śledcze zostały wprowadzone do ustroju państwowego w 2000 roku z inicjatywy ówczesnego posła Marka Jurka i na okoliczność spraw, w których państwo nie zadziałało, np. nie poradziło sobie z jakąś aferą.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub