Strona główna Wypowiedzi Jedna kadencja Sejmu – jeden marszałek? Nie zawsze

Jedna kadencja Sejmu – jeden marszałek? Nie zawsze

Jedna kadencja Sejmu – jeden marszałek? Nie zawsze

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Przypomnę, że rzadko zdarzały się w ciągu ostatnich 8 kadencji sytuacje, w których mieliśmy 4 lata tylko jednego marszałka. Ta ostatnia kadencja była tak szczęśliwa. Natomiast we wszystkich pozostałych – raczej, o ile dobrze pamiętam – marszałkowie się zmieniali w trakcie [kadencji – przyp. Demagog].

Rzecz o Polityce, 08.11.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Rzecz o Polityce, 08.11.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Obecnie trwa jeszcze IX kadencja Sejmu. Biorąc pod uwagę 8 ostatnich kadencji Sejmu (od II do IX), było tylko dwóch marszałków, którzy pełnili funkcję przez całą kadencję.
  • Marszałkami przez pełne 4 lata byli Maciej Płażyński (1997–2001, III kadencja) i Elżbieta Witek (2019–2023, IX kadencja).
  • Podczas I kadencji, skróconej (1991–1993), również mieliśmy tylko jednego marszałka – Wiesława Chrzanowskiego.
  • W pozostałych kadencjach Sejmu marszałek zmieniał się raz lub dwa razy.
  • Marek Sawicki ma rację, gdy mówi, że rzadko zdarzały się sytuacje, w których mieliśmy w trakcie jednej kadencji tylko jednego marszałka. Ale stwierdza, że udało się to tylko raz, co jest nieprawdą. Zdarzyło się to dwa razy w ciągu ośmiu ostatnich kadencji i trzy razy w ciągu wszystkich dziewięciu.
  • Wobec tego jego wypowiedź oceniamy jako częściowa prawda.

[Aktualizacja 19.01.2024] Z początkiem 2024 roku nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Prawo nie określa czasu trwania kadencji marszałka

Rola marszałka Sejmu określona jest w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 110 Sejm wybiera go ze swojego grona, tak samo jak wicemarszałków. Ma on trzy główne zadania: przewodniczy obradom Sejmu, reprezentuje Sejm na zewnątrz i strzeże jego praw. 

Regulamin Sejmu nie określa, ile trwa kadencja marszałka. Wybrana osoba może pozostać na stanowisku przez pełne 4 lata. Marek Sawicki uważa jednak, że to zdarza się rzadko. 

Kadencje Sejmu z jednym marszałkiem 

Przez ostatnich dziewięć kadencji zdarzały się takie, w których mieliśmy tylko jednego marszałka Sejmu przez cały okres ich trwania. Są one jednak w mniejszości. Należy do nich I kadencja, która rozpoczęła się w 1991 roku i zakończyła już w 1993, była więc skrócona. Wówczas marszałkiem Sejmu był Wiesław Chrzanowski.

Kolejna kadencja z jednym marszałkiem Sejmu przez cały okres jej trwania to III. Marszałkiem przez 4 lata (1997–2001) był Maciej Płażyński. Ostatnim marszałkiem, który pełnił swoją funkcję przez całą kadencją (IX), była Elżbieta Witek. X kadencja Sejmu rozpocznie się wraz z pierwszym jego posiedzeniem 13 listopada.

Marszałek przez pełną kadencję Sejmu? To rzadkie

Marek Sawicki miał więc rację, że rzadko się zdarza, aby jeden marszałek Sejmu był przez całą kadencję i do tego pełną. W historii III Rzeczpospolitej było tak tylko trzy razy, w tym jeden raz w czasie skróconej kadencji Sejmu. Jednocześnie tylko dwóch polityków przez 4 lata było marszałkami: Maciej Płażyński i Elżbieta Witek.

Jedna kadencja, kilku marszałków

W pozostałych kadencjach Sejmu mieliśmy zmiany na stanowisku marszałka i to niekiedy trzykrotne. Tak było w czasie IV i VII kadencji. W tej pierwszej marszałkami Sejmu byli: Marek Borowski (od października 2001 do kwietnia 2004), Józef Oleksy (do stycznia 2005), a na koniec kadencji marszałkiem został Włodzimierz Cimoszewicz (do października 2005).

W VII kadencji marszałkami byli: Ewa Kopacz (od listopada 2011 do września 2014), Radosław Sikorski (do maja 2015) i Małgorzata Kidawa-Błońska do końca kadencji. 

Pozostałe kadencje Sejmu dzielone były miedzy dwóch marszałków. W II kadencji marszałkami byli Józef Oleksy (od października 1993 do marca 1995) i Józef Zych do końca kadencji, a w V kadencji – Marek Jurek (od października 2005 roku do kwietnia 2007) i Ludwik Dorn do końca kadencji. W VI kadencji marszałkami byli Bronisław Komorowski (od listopada 2007 do lipca 2010) i Grzegorz Schetyna do końca kadencji, a w VIII kadencji – Marek Kuchciński (od listopada 2015 do sierpnia 2019) i Elżbieta Witek (od września 2019), która była też marszałkiem w czasie IX kadencji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!