Czas czytania: około min.

Katarzyna Lubnauer o wyroku w sprawie spalenia kukły Żyda

27.06.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

18 listopada 2015 roku na wrocławskim rynku odbyła się manifestacja Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Młodzieży Wszechpolskiej pod hasłem sprzeciwu wobec przyjęcia przez Polskę uchodźców. W jej trakcie jeden z uczestników najpierw oblał substancją łatwopalną, a następnie podpalił kukłę Żyda.

Wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2016 roku został on uznany za winnego zarzucanego mu czynu, to jest przestępstwa z art. 256 § 1 k.k i wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Od wyroku tego apelację złożyła zarówno obrona (wnosząc o uniewinnienie) jak i prokuratura, która podniosła między innymi:

„rażącą niewspółmierność kary wymierzonej oskarżonemu przez orzeczenie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności zamiast kary 10 miesięcy ograniczenia wolności, podczas gdy wymierzona kara jawi się jako niewspółmiernie wysoka”.

Prokuratura wnosiła w apelacji o wymierzenie kary 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2017 roku, orzeczona w I instancji kara pozbawienia wolności została obniża z 10 do 3 miesięcy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub