Strona główna Wypowiedzi Katarzyna Lubnauer o wyroku w sprawie spalenia kukły Żyda

Katarzyna Lubnauer o wyroku w sprawie spalenia kukły Żyda

Katarzyna Lubnauer o wyroku w sprawie spalenia kukły Żyda

Katarzyna Lubnauer

Posłanka
Nowoczesna

Pamięta pani spalenie kukły Żyda we Wrocławiu – prokuratura zwróciła się o obniżenie wyroku.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

18 listopada 2015 roku na wrocławskim rynku odbyła się manifestacja Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Młodzieży Wszechpolskiej pod hasłem sprzeciwu wobec przyjęcia przez Polskę uchodźców. W jej trakcie jeden z uczestników najpierw oblał substancją łatwopalną, a następnie podpalił kukłę Żyda.

Wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2016 roku został on uznany za winnego zarzucanego mu czynu, to jest przestępstwa z art. 256 § 1 k.k i wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Od wyroku tego apelację złożyła zarówno obrona (wnosząc o uniewinnienie) jak i prokuratura, która podniosła między innymi:

„rażącą niewspółmierność kary wymierzonej oskarżonemu przez orzeczenie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności zamiast kary 10 miesięcy ograniczenia wolności, podczas gdy wymierzona kara jawi się jako niewspółmiernie wysoka”.

Prokuratura wnosiła w apelacji o wymierzenie kary 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2017 roku, orzeczona w I instancji kara pozbawienia wolności została obniża z 10 do 3 miesięcy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!