Strona główna Wypowiedzi Kiedy zgodnie z ustawą policja może wejść na teren uczelni?

Kiedy zgodnie z ustawą policja może wejść na teren uczelni?

Kiedy zgodnie z ustawą policja może wejść na teren uczelni?

Katarzyna Lubnauer

Posłanka
Nowoczesna

Art. 50 ustawy o szkolnictwie wyższym mówi jednoznacznie, że na teren uczelni może władza wejść, w tym wypadku policja, tylko w sytuacji zagrożenia bezpośredniego życia lub klęski żywiołowej. Żaden z tych elementów nie pojawił się w momencie, w którym policja wchodziła na teren Politechniki Warszawskiej, naruszając jej autonomię.

Posiedzenie Sejmu, 10.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 10.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Katarzyna Lubnauer odniosła się do wydarzeń z 28 listopada, kiedy doszło do wkroczenia na teren Politechniki Warszawskiej grupy funkcjonariuszy policji.
 • Art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w punkcie 3 określa, że służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni w dwóch przypadkach.
 • Pierwszym jest wezwanie rektora. Drugim, który nie wymaga zezwolenia rektora, jest przypadek bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo klęska żywiołowa.
 • Kiedy policja wchodziła na teren Politechniki Warszawskiej, nie wystąpiła żadna z tych przesłanek, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Kiedy policjanci mogą wejść na teren uczelni?

28 listopada 2020 roku doszło do strajku kobiet w Warszawie. Podczas demonstracji kilku policjantów, którzy gonili osoby protestujące, weszło na teren Politechniki Warszawskiej.

Art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w punkcie 3 określa, że służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni w dwóch przypadkach:

 • na wezwanie rektora,
 • w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego bądź klęski żywiołowej.

W takim przypadku, zgodnie z punktem 4 tego samego artykułu, służby muszą niezwłocznie zawiadomić rektora o wkroczeniu na teren uczelni. Punkt 6 artykułu 50 nakazuje również służbom opuścić teren uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które uzasadniały ich wkroczenie na teren uczelni, lub na żądanie rektora.

Zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym 30 listopada 2020 roku na stronach Politechniki Warszawskiej w trakcie wydarzeń, które miały miejsce dwa dni wcześniej, nie zaszła żadna z dwóch przewidzianych prawem okoliczności. W związku z tym rektor skierował do Komendanta Stołecznego Policji pismo wzywające do przedstawienia okoliczności podjęcia akcji na terenie uczelni, wyjaśnienia jej przyczyn oraz do zapewnienia, że w przyszłości do podobnych zdarzeń nie dojdzie.

Stanowisko Policji 

Do wydarzenia odniósł się rzecznik KSP nadkomisarz Sylwester Marczak:

Szanujemy autonomię każdej uczelni, w tym Politechniki Warszawskiej. Tym bardziej, że wśród naszych funkcjonariuszy również są jej absolwenci, wykonujący wzorowo swoje zadania (…). W tym przypadku mamy do czynienia z działaniami dynamicznymi policjantów. Biegli oni za osobami, które wcześniej znieważyły policjantów. W momencie, gdy funkcjonariusze zostali poinformowani o tym, że jest to teren uczelni, opuścili jej plac. (…) Funkcjonariusze ci nie pełnią na co dzień służby w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 1. Oznacza to, że najzwyczajniej w świecie nie muszą oni znać topografii miasta.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!