Czas czytania: około min.

Kiedy zgodnie z ustawą policja może wejść na teren uczelni?

18.12.2020 godz. 15:20

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

  • Katarzyna Lubnauer odniosła się do wydarzeń z 28 listopada, kiedy doszło do wkroczenia na teren Politechniki Warszawskiej grupy funkcjonariuszy policji.
  • Art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w punkcie 3 określa, że służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni w dwóch przypadkach.
  • Pierwszym jest wezwanie rektora. Drugim, który nie wymaga zezwolenia rektora, jest przypadek bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo klęska żywiołowa.
  • Kiedy policja wchodziła na teren Politechniki Warszawskiej, nie wystąpiła żadna z tych przesłanek, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Kiedy policjanci mogą wejść na teren uczelni?

28 listopada 2020 roku doszło do strajku kobiet w Warszawie. Podczas demonstracji kilku policjantów, którzy gonili osoby protestujące, weszło na teren Politechniki Warszawskiej.

Art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w punkcie 3 określa, że służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni w dwóch przypadkach:

  • na wezwanie rektora,
  • w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego bądź klęski żywiołowej.

W takim przypadku, zgodnie z punktem 4 tego samego artykułu, służby muszą niezwłocznie zawiadomić rektora o wkroczeniu na teren uczelni. Punkt 6 artykułu 50 nakazuje również służbom opuścić teren uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które uzasadniały ich wkroczenie na teren uczelni, lub na żądanie rektora.

Zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym 30 listopada 2020 roku na stronach Politechniki Warszawskiej w trakcie wydarzeń, które miały miejsce dwa dni wcześniej, nie zaszła żadna z dwóch przewidzianych prawem okoliczności. W związku z tym rektor skierował do Komendanta Stołecznego Policji pismo wzywające do przedstawienia okoliczności podjęcia akcji na terenie uczelni, wyjaśnienia jej przyczyn oraz do zapewnienia, że w przyszłości do podobnych zdarzeń nie dojdzie.

Stanowisko Policji 

Do wydarzenia odniósł się rzecznik KSP nadkomisarz Sylwester Marczak:

Szanujemy autonomię każdej uczelni, w tym Politechniki Warszawskiej. Tym bardziej, że wśród naszych funkcjonariuszy również są jej absolwenci, wykonujący wzorowo swoje zadania (…). W tym przypadku mamy do czynienia z działaniami dynamicznymi policjantów. Biegli oni za osobami, które wcześniej znieważyły policjantów. W momencie, gdy funkcjonariusze zostali poinformowani o tym, że jest to teren uczelni, opuścili jej plac. (…) Funkcjonariusze ci nie pełnią na co dzień służby w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 1. Oznacza to, że najzwyczajniej w świecie nie muszą oni znać topografii miasta.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub