Strona główna Wypowiedzi Kobiety na listach wyborczych. Która partia ma ich najwięcej?

Kobiety na listach wyborczych. Która partia ma ich najwięcej?

Kobiety na listach wyborczych. Która partia ma ich najwięcej?

Joanna Scheuring-Wielgus

Posłanka
Nowa Lewica

17 kobiet na jedynkach (na listach Nowej Lewicy – przyp. Demagog). […] mamy najwięcej w ogóle kobiet, które starują na wszystkie komitety, bo mamy 49,6 proc. kobiet.

Gość Radia ZET, 03.10.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 03.10.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • W nadchodzących wyborach do Sejmu na 14 listach komitetu Nowej Lewicy pierwsze miejsca zajmują kobiety. Więcej kobiet na jedynkach ma Koalicja Obywatelska i Polska Jest Jedna (po 17).
  • Na listach wyborczych do parlamentu najwięcej kobiet znalazło się na listach Nowej Lewicy (457), z kolei najmniej kobiet wystawił komitet Polska Jest Jedna (273). 
  • Jeśli spojrzymy na procentowy udział kobiet, to nadal liderką pozostaje Nowa Lewica. Komitet ten przeznaczył 49,35 proc. miejsc dla kobiet. Najmniejszy udział kobiet na listach ma Konfederacja (38 proc.)
  • Listy Lewicy rzeczywiście zawierają najwięcej kobiet zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i procentowo. Udział procentowy jest nieco niższy niż ten podany przez posłankę, jest to jednak drobna pomyłka. Jednocześnie Nowa Lewica nie ma 17, lecz 14 kobiet na jedynkach. Ta różnica ma znaczenie, ponieważ odbiera Lewicy pierwsze miejsce w porównaniu z innymi komitetami. Dlatego wypowiedź oceniamy jako częściową prawdę.

 

Szczegółową analizę wraz z danymi na temat wykonania parytetu znajdziesz pod tym linkiem.

Ta analiza powstała we współpracy Stowarzyszenia Demagog z Radiem ZET w ramach factcheckingowego projektu przedwyborczego.

[Aktualizacja 19.01.2024] Z początkiem 2024 roku nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Kobiety odgrywają ważną rolę w kampanii wyborczej

W ramach trwającej obecnie kampanii wyborczej ważnym tematem stało się zachęcenie kobiet do aktywnego udziału w wyborach. Powstało kilka inicjatyw społecznych (1, 2, 3), które mają na celu działania profrekwencyjne szczególnie wśród młodych kobiet.

Potencjalny wpływ kobiet na wynik wyborów dostrzegły także komitety wyborcze. Przedstawicielki tych komitetów zaczęły przedstawiać swoje listy wyborcze jako prokobiece. Pod koniec września sprawę tę poruszała Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj na antenie Radia ZET udział kobiet na listach swojego komitetu przedstawiła Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy.

Na łamach Demagoga pisaliśmy niedawno o tym, jak w rzeczywistości wygląda przestrzeganie parytetu. Całą analizę możesz znaleźć pod tym linkiem.

Lewica nie ma najwięcej „jedynek” dla kobiet

zebranych przez nas danych na temat liczby kobiet na listach wyborczych wynika, że to Koalicja Obywatelska oraz Polska Jest Jedna wystawiły najwięcej kobiet na pierwszych miejscach list wyborczych do Sejmu. Oba komitety oddały kobietom po 17 „jedynek”.

Nowa Lewica w tych wyborach znalazła się na 3. miejscu pod względem liczby kobiet na „jedynkach” w wyborach do Sejmu. 14 kobiet z tego komitetu otrzymało pierwsze miejsca na listach. Najmniej, bo tylko 1 kobietę – Annę Bryłkę – wystawiła Konfederacja. 

Wykres pokazujący ile „jedynek” dla kobiet przeznaczyły poszczególne ogólnopolskie komitety wyborcze.

Być może do „jedynek” Joanna Scheuring-Wielgus doliczyła jeszcze 3 kobiety wystawione przez Nową Lewicę w wyborach do Senatu. W wyborach do Senatu komitet w jednym okręgu może wystawić tylko jedną osobę, a w wyborach do Sejmu – całą listę. Dlatego przez „jedynki” należy rozumieć pierwsze miejsce na liście do Sejmu i tak ten termin jest stosowany.

Najwięcej kobiet startuje z list Lewicy

Jednocześnie w wyborach do Parlamentu najwięcej kobiet znalazło się na listach Nowej Lewicy. Komitet ten w wyborach do Sejmu wystawił 454 kobiety, w ramach tzw. Paktu Senackiego 3, co daje łączny wynik 457 kobiet.

Próg 400 kobiet na listach do parlamentu przekroczyła jeszcze Koalicja Obywatelska (452) i Bezpartyjni Samorządowcy (432). Reszta komitetów na obu listach wystawiła mniej niż 400 kobiet. Najmniej znalazło się na listach komitetu Polska jest Jedna (273).

Tabela pokazuje ile kobiet znalazło się na listach wyborczych poszczególnych ogólnopolskich komitetów wyborczych.

Trzy komitety mają mniej niż 40 proc. kobiet na listach

Nieco inaczej ma się sytuacja, jeśli spojrzymy na procentowy udział kobiet na obu listach wyborczych. Liderką nadal pozostaje Lewica z wynikiem 49,35 proc. Na drugim miejscu znajduje się komitet Polska Jest Jedna z wynikiem 46,83 proc. Podium zamyka Koalicja Obywatelska z wynikiem 46,69 proc.

Najmniejszy udział procentowy kobiet jest na listach Konfederacji. Komitet ten przeznaczył dla kobiet jedynie 38 proc. miejsc. Nieco wyższy wynik zanotowały PiS (39,13 proc.) oraz Trzecia Droga (39,85 proc.).

Tabela obrazuje procentowy udział kobiet na listach wyborczych poszczególnych ogólnopolskich komitetów wyborczych.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!