Strona główna Wypowiedzi Konfederacja najrzadziej głosuje zgodnie z PiS? Sprawdzamy

Konfederacja najrzadziej głosuje zgodnie z PiS? Sprawdzamy

Konfederacja najrzadziej głosuje zgodnie z PiS? Sprawdzamy

Przemysław Wipler

Poseł
Nowa Nadzieja

Jeżeli przeanalizujcie sobie państwo statystykę głosowań w tej kadencji Sejmu, klubem, który najczęściej głosował inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość, jest koło Konfederacji.

Czas decyzji. Debata, 03.09.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Czas decyzji. Debata, 03.09.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W Sejmie IX Kadencji doszło do 9 405 głosowań.
 • W przypadku głosowań istotnych dla procesu legislacyjnego, spośród klubów i kół, które istnieją w Sejmie do dziś, to Konfederacja najczęściej głosowała niezgodnie z PiS (34,9 proc.).
 • Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie głosowania (np. o przerwę, o stwierdzenie kworum), inaczej niż klub PiS najczęściej głosowali posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej. Ugrupowania te były zgodne tylko w 29,2 proc. głosowań. Konfederacja zajęła drugie miejsce ze zgodnością na poziomie 30,2 proc.
 • Gdy uwzględnimy wszystkie kluby i koła istniejące w historii Sejmu IX kadencji, najmniej zgodni z PiS byli posłowie koła Wolnościowcy. Ich koło działało w Sejmie przez niecałe pół roku.
 • Nie uwzględniając klubów i kół, które istniały tylko przez jakiś czas, oraz głosowań, które nie mają szczególnego wpływu na proces legislacyjny, to Konfederacja najczęściej głosowała inaczej niż PiS. Z tego powodu wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą.

Trwa kampania wyborcza

Przedstawiciele największych komitetów wyborczych spotkali się w programie Czas decyzji. Debata na antenie TVN24. W programie nie wziął udziału żaden polityk PiS, ponieważ partia ta zapowiedziała, że nie weźmie udziału w debatach organizowanych przez TVN.

Z ramienia Konfederacji w programie wystąpił Przemysław Wipler, były poseł, który zasiadał w Sejmie VII kadencji. Polityk przekonywał, że to jego ugrupowanie jest najbardziej opozycyjną siłą, ponieważ najczęściej sprzeciwia się polityce obozu rządzącego. 

Na dowód przytoczył dane dotyczące głosowań w Sejmie i zachęcił do przeanalizowania statystyk głosowań. Chętnie się tym zajęliśmy, korzystając przy tym z obliczeń portalu analitycznego Sejm Watch.

Kadencja dobiega końca. Czas podsumowań

IX Kadencja Sejmu RP rozpoczęła się po wyborach 13 października 2019 roku i dobiega końca. Ostatnie posiedzenie odbyło się 30 sierpnia 2023 roku. 

W tym czasie Sejm zebrał się na 81 posiedzeniach i obradował przez 195 dni. Posłowie wzięli udział9 405 głosowaniach.

Obecnie w Sejmie posłowie są podzieleni na 9 klubów parlamentarnych i kół poselskich. Oprócz tego 9 posłów pozostaje niezrzeszonych. Nie wszystkie koła funkcjonują od samego początku kadencji, a cztery z obecnie istniejących kół powstały w 2021 roku.

Kto najrzadziej głosuje z PiS? 

Na potrzeby analizy konieczne było przyjrzenie się ponad 9 tys. głosowań z podziałem na 13 ugrupowań sejmowych oraz zestawienie ich ze sobą, aby sprawdzić, kto najrzadziej głosuje inaczej niż klub Prawa i Sprawiedliwości.

W sejmie posłowie głosują nie tylko nad stanowionym prawem. Często dochodzi też do głosowań nad stwierdzeniem kworum czy wnioskami o przerwę w obradach. Takie głosowania nie mają wpływu na proces legislacyjny. Z tego powodu pod uwagę weźmiemy dwa zbiory danych: wszystkie głosowania oraz głosowania istotne dla procesu legislacyjnego.

Dostęp do dokładnych statystyk uzyskaliśmy dzięki uprzejmości portalu analitycznego Sejm Watch, który publikuje na Facebookuplatformie X analizy poświęcone polskiej polityce. Analiza danych opracowana przez eksperta pozwoliła nam na zweryfikowanie słów Przemysława Wiplera i podsumowanie tej kadencji Sejmu.

KO najczęściej sprzeciwia się PiS w sejmie

Na początek weźmy pod uwagę tylko kluby, które dotrwały do końca IX kadencji Sejmu. Za „zgodne” uznajemy głosowania, w których większość członków danego koła lub klubu oddała taki sam głos jak członkowie klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Okazuje się, że w przypadku wszystkich głosowań najrzadziej zgodnie z linią obozu rządzącego głosował klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej.

KO głosowała tak samo jak PiS 29,2 proc. głosowań. Pamiętajmy, że mowa tu o wszystkich głosowaniach, czyli także takich sprawach jak stwierdzenie kworum, zarządzenie przerwy czy przyjęcie poprawek. Konfederacja zgadzała się z PiS w 30,2 proc. głosowań.

To Konfederacja najczęściej nie zgadza się w sprawie ustaw

W drugim wariancie bierzemy pod uwagę tylko głosowania istotne dla przebiegu procesu legislacyjnego, czyli głosowania nad całością dokumentów, wnioski o odrzucenie i wnioski o przekazanie do kolejnego czytania. To głosowania, od których faktycznie zależy stanowione prawo.

W tym przypadku to Konfederacja zajmuje pierwsze miejsce. Ten klub najczęściej głosuje inaczej niż posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Konfederacja była zgodna z PiS w 34,9 proc. głosowań

Wśród klubów funkcjonujących przez całą kadencję drugie miejsce pod względem niezgodności z PiS zajęła KO, a trzecie Lewica.

Kto był zgodny z PiS, a kto nie?

Gdy spojrzymy na dane dotyczące wszystkich 13 klubów i kół tej kadencji, to najniższa zgodność z PiS w głosowaniach charakteryzowała klub PSL-Kukiz’15 (20,5 proc.). 

Pamiętajmy jednak, że był to klub, który istniał tylko przez rok i rozpadł się w 2020 roku. Gdy potraktujemy klub Koalicji Polskiej jako kontynuację klubu PSL-Kukiz’15, to jego zgodność z PiS wyniosła 30,3 proc.

W przypadku głosowań istotnych dla procesu legislacyjnego najrzadziej w zgodzie z PiS głosowali posłowie klubu Wolnościowcy (23,8 proc.). Klub ten jednak istniał tylko przez 144 dni.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!