Strona główna Wypowiedzi Koszt energii elektrycznej. Prąd w Polsce droższy niż w Niemczech?

Koszt energii elektrycznej. Prąd w Polsce droższy niż w Niemczech?

Koszt energii elektrycznej. Prąd w Polsce droższy niż w Niemczech?

Andrzej Domański

Minister Finansów
Platforma Obywatelska

Ceny energii w Polsce w lipcu były o 50 proc. wyższe niż w Niemczech.

Czas decyzji. Debata, 03.09.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Czas decyzji. Debata, 03.09.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • 1 MWh hurtowej energii elektrycznej w Polsce w lipcu 2023 roku kosztowała 115,73 euro. Cena prądu w Polsce była najwyższa w UE.
 • W tym samym czasie w Niemczech za 1 MWh energii elektrycznej płacono 77,48 euro.
 • Oznacza to, że hurtowa cena energii w Polsce w lipcu była o ok. 49 proc. wyższa niż w analogicznym okresie w Niemczech.
 • Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą.
 • Według danych Eurostatu w drugiej połowie 2022 roku cena za energię dla gospodarstw domowych w Polsce (0,1002 euro/kWh) była dwukrotnie niższa niż w Niemczech (0,2333 euro/kWh). Aktualnie nie dysponujemy nowszymi danymi.
 • Wypowiedź Andrzeja Domańskiego była częścią dyskusji o wpływie źródeł pozyskiwania energii na jej ceny. Wpływ ten można zauważyć obecnie tylko w cenach hurtowych, ponieważ ceny dla gospodarstw domowych w 2023 roku są zamrożone.

TVN rusza z nowym programem

TVN24 zorganizował pierwszą debatę przedwyborczą. Udział w niej wzięli przedstawiciele KO, Lewicy, Trzeciej Drogi i Konfederacji. Na sali brakowało wyłącznie osoby reprezentującej PiS. Partia zapowiedziała, że nie będzie uczestniczyć w debatach TVN, ponieważ uznaje, że stacja jest „aktywną stroną sporu politycznego”.

Jedna z części debaty przewidywała możliwość zadania pytania przez polityków swoim kontrkandydatom. Ta część została otwarta pytaniem skierowanym przez Andrzeja Domańskiego do Przemysława Wiplera. Domański odniósł się bezpośrednio do programu Konfederacji, który według niego doprowadzi do przekształcenia polskiej energetyki w „węglowy skansen”.

Domański argumentował, że Polska energetyka nie może opierać się na źródłach wysokoemisyjnych, z których koszt wytworzenia energii jest większy. Jego zdaniem Konfederacja w przypadku dojścia do władzy kontynuowałaby politykę energetyczną PiS, co miałoby prowadzić do tego, że ceny energii w Polsce wciąż byłyby wysokie.

Hurtowa cena prądu w Polsce najwyższą w UE

Think tank Ember stworzył bazę hurtowych cen energii elektrycznej w Europie. Zawarte z niej dane pochodzą od Europejskiej Sieci Operatorów Przesyłowych. Ember zaznacza, że podane ceny za 1 MWh energii elektrycznej niekoniecznie odpowiadają kosztom ponoszonym przez użytkowników końcowych.

Hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce w lipcu 2023 roku były najwyższe wśród krajów Unii Europejskiej (115,73 euro). 

W tym okresie Niemcy za 1 MWh energii płacili w lipcu 77,48 euro. Oznacza to, że w Polsce cena energii za 1 MWh była o ok. 49 proc. wyższa niż w Niemczech.

Najniższą cenę energii w Unii Europejskiej za 1 MWh odnotowano w Szwecji: 32,71 euro. Zatem w Szwecji ceny energii elektrycznej był ponad dwukrotnie niższe w stosunku do cen niemieckich i ponad trzykrotnie niższe od cen polskich.

Co powoduje wysokie ceny energii?

Jak wskazuje Bartłomiej Derski z portalu wysokienapiecie.pl, nigdy w historii różnica cen między Polską a Niemcami (ponad 200 zł) nie była tak niekorzystna dla Polski jak w lipcu br. Dlaczego tak się dzieje?

Zgodnie z danymi węgiel tanieje wszędzie, z wyjątkiem Polski. Obecnie koszt wytworzenia prądu z polskiego węgla przekracza nawet 330 zł za 1 MWh, co czyni go droższym o 180 zł od węgla importowanego z Afryki czy z Ameryki Południowej. 

Polska płaci również więcej za uprawnienia do emisji CO2. Wynika to z faktu, że w polskim bilansie energetycznym istotną częścią są wysokoemisyjne elektrownie węglowe o niskiej sprawności.

Bartłomiej Derski podkreśla:

(…) ceny na polskim rynku kształtują przede wszystkim państwowe elektrownie węglowe (na węgiel brunatny i kamienny). Bez tych bloków zapotrzebowanie odbiorców na energię nie zostałoby pokryte, wobec czego ceny utrzymują się na poziomie pokrywającym koszty zmienne ich pracy (paliwa i uprawnień do emisji CO2).

Zmiany cen w sierpniu

W sierpniu ceny za energię elektryczną w Polsce i w Niemczech zbliżyły się do siebie. W Polsce cena za 1 MWh spadła  do poziomu 107,06 euro. Z kolei w Niemczech cena wzrosła  do 94,41 euro. Tym samym ceny u zachodniego sąsiada były wyższe o 13 proc. 

w sierpniu ceny w Polsce były wciąż jednymi z najwyższych w UE. Wyższe hurtowe ceny energii elektrycznej były tylko we Włoszech (111,97 euro) i w Grecji (109,33 euro).

Ceny za energię dla gospodarstw domowych w Polsce są stosunkowo niskie

Podczas gdy Ember przedstawił dane dotyczące hurtowych cen energii, to w bazie danych Eurostatu można sprawdzić ceny za energię dla gospodarstw domowych w Polsce. Ceny te obecnie nie oddają dobrze wpływu źródeł pozyskiwania energii na koszt jej wytworzenia. Wynika to z faktu, że w roku 2023 ceny prądu dla gospodarstw domowych są zamrożone.

Zgodnie z danymi obejmującymi drugą połowę 2022 roku Polska znalazła się wśród państw o niższych cenach energii. Za 1 kWh w Polsce w tym okresie płacono 0,1002 euro, podczas gdy w Niemczech cena była ponad dwukrotnie wyższa i wynosiła 0,2333 euro.

Podobnie sytuacja prezentowała się w pierwszej połowie 2022 roku. W Polsce cena energii dla gospodarstw domowych za 1 kWh wynosiła 0,0912 euro, a w Niemczech: 0,1899 euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!