Strona główna Wypowiedzi Kto był za reformą wprowadzającą gimnazjum?

Kto był za reformą wprowadzającą gimnazjum?

Kto był za reformą wprowadzającą gimnazjum?

Adam Szłapka

Minister do spraw Unii Europejskiej
Nowoczesna

8.01.99 głosowanie reformy wprowadzającej gimnazja. Kaczyński – za; Macierewicz – za, Kamiński – za, Jurgiel – za, @_AnnaZalewska

— Adam Szłapka (@adamSzlapka) September 22, 2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

głosowaniu nad przepisami wprowadzającymi reformę ustroju szkolnego (m.in. definiująca gimnazja), za przyjęciem projektu głosowali wówczas niezależni posłowie Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz,gloss1oraz posłowie ówczesnego AWS Mariusz Kamiński i Krzysztof Jurgiel.glos1 W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

Ustawa będąca przedmiotem tego głosowania jest konsekwencją uchwalonej przez Sejm 25 lipca 1998 r., ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.głosowaniu nad przyjęciem tejże ustawy, posłowie Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński również głosowali za; Krzysztof Jurgiel był nieobecny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!