Strona główna Wypowiedzi Kto jest winny drożyzny? Polacy najczęściej wskazują rząd

Kto jest winny drożyzny? Polacy najczęściej wskazują rząd

Kto jest winny drożyzny? Polacy najczęściej wskazują rząd

Bronisław Komorowski

W ostatnich (badaniach opinii publicznej – przyp. Demagog) widziałem 62 proc., chyba, oskarża obecną ekipę władzy jako źródło nieszczęścia, główne źródło nieszczęścia pod tytułem drożyzna.

Fakty po Faktach, 07.08.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Fakty po Faktach, 07.08.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według opisanego przez Interię badania YouGov dla More in Common Polska 62 proc. społeczeństwa wskazało, że to polityka rządu odpowiada za coraz bardziej uciążliwą sytuację materialno-bytową. 
 • Wypowiedź Bronisława Komorowskiego uznajemy zatem za prawdziwą.
 • artykule „Rzeczpospolitej” opisującym to samo badanie czytamy, że na pytanie „Kto jest odpowiedzialny za wzrost cen?” 54 proc. respondentów najczęściej wskazywało, że odpowiada za to polityka polskiego rządu. Według badania CBOS z przełomu czerwca i lipca większość Polaków uważa obecny wzrost cen w Polsce za efekt polityki władz. Za najczęstszą przyczynę inflacji uznano jednak wojnę w Ukrainie.
 • Z kolei w badaniu z czerwca, przeprowadzonym przez Kantar na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24, 69 proc. badanych wskazało, że rząd „w ogóle się nie zajmuje” drożyzną lub „robi zbyt mało” w przeciwdziałaniu jej.

Kogo Polacy uważają za winnego drożyzny?

Wybuch wojny w Ukrainie odbił się znacząco na sytuacji gospodarczej w Europie. W wielu państwach, w tym w Polsce, w ostatnich miesiącach szczególnie głośno mówi się o takich problemach jak wysoka inflacja czy wysokie koszty energii.

W dniach 18-21 lipca organizacja YouGov przeprowadziła badanie dla organizacji More in Common Polska. Zbadano w nim m.in., jakie odczucia towarzyszą Polakom w związku z rosnącymi cenami, jakie są najważniejsze kwestie, z którymi mierzy się Polska, w czym Polacy widzą powód rosnących cen.

Wyniki sondażu przedstawiły częściowo „Rzeczpospolita”Interia, opisując inne części badania. To, że oba artykuły bazują na tym samym badaniu, potwierdził w rozmowie z Demagogiem prezes More in Common Polska, Adam Traczyk.

Niemal 2⁄3 Polaków uważa, że powodem drożyzny jest polityka rządu

W artykule Interii, opisującym badanie przeprowadzone przez YouGov na zlecenie More in Common Polska, czytamy, że Polacy uważają inflację oraz towarzyszącą jej drożyznę za najważniejszy problem w kraju. Takiego zdania jest 72 proc. Polaków.

Ponadto większość społeczeństwa uważa, że winny tego stanu rzeczy jest rząd. Aż 62 proc. ankietowanych wskazało, że obecna sytuacja związana z rosnącymi kosztami życia w Polsce jest przede wszystkim rezultatem polityki rządzących. Przeciwnego zdania było 29 proc. badanych.

Według Polaków za wzrost cen najbardziej odpowiedzialny jest polski rząd

Z innej części tego samego badania, opisanej przez „Rzeczpospolitą”, wynika, że 71 proc. ankietowanych uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 16 proc. respondentów.

Na pytanie: „Kto jest odpowiedzialny za wzrost cen?” respondenci mogli wybrać maksymalnie cztery odpowiedzi. Ankietowani najczęściej wskazywali, że odpowiedzialna za wzrost cen jest polityka polskiego rządu (54 proc.), na drugim miejscu wskazywano Rosję (45 proc.), a na trzecim zależność Polski od paliw kopalnych (39 proc.).

Do rzadziej wskazywanych powodów należały:

 • skutki pandemii koronawirusa – 30 proc.,
 • przedsiębiorstwa paliwowe i energetyczne – 27 proc.,
 • banki i sektor finansowy – 18 proc.,
 • kosztowna polityka proklimatyczna – 14 proc.,
 • Ukraina – 14 proc.,
 • Unia Europejska – 13 proc.,
 • ukryte grupy wpływu – 11 proc.,
 • wielkie korporacje – 8 proc.,
 • Donald Tusk – 8 proc.,
 • „nie wiem” – 4 proc.,
 • aktywiści klimatyczni – 4 proc.,
 • Stany Zjednoczone – 3 proc.,
 • coś innego – 2 proc.,
 • „nikt nie jest szczególnie odpowiedzialny” – 1 proc.

Większość Polaków uważa, że rząd robi za mało

Aż 59 proc. badanych uważa, że rząd robi za mało w sprawie zapobiegania brakom w dostawach prądu i ciepła w zimie. Co piąty badany stwierdził, że nie wie, czy działania rządu są odpowiednie, 17 proc. uznało, że działania „są w sam raz”, a 4 proc. oceniło, że rząd robi za dużo.

Większość ankietowanych (67 proc.) oceniła wysiłki rządu jako zbyt małe w przypadku pomocy Polakom w radzeniu sobie z rosnącymi kosztami życia. Pozostali badani dzielili się na tych, którzy ocenili działania jako „w sam raz” (16 proc.), uważali, że rząd robi zbyt wiele w tym celu (4 proc.) lub nie mieli wyrobionego zdania (13 proc.).

Badanie YouGov dla More in Common Polska zostało przeprowadzone metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie 1 004 osób, w dniach od 18 do 21 lipca 2022 roku.

CBOS: wojna w Ukrainie przyczyną inflacji

Wcześniej, na przełomie czerwca i lipca, CBOS zadał Polakom pytanie, czy obecny wzrost cen w Polsce jest przede wszystkim efektem polityki polskich władz, czy czynników zewnętrznych. Większość badanych (48 proc.) wybrała pierwszą opcję. Na czynniki zewnętrzne postawiło 37 proc. ankietowanych, a pozostałe 15 proc. nie miało zdania.

Najmniejszy odsetek obwiniający rząd za obecny stan rzeczy jest w elektoracie PiS (10 proc.). Wśród wyborców opozycji winy w działaniach rządu dopatruje się od 61 proc. do 80 proc., w zależności od partii.

Badanych poproszono także o wybór z listy dwóch powodów, które ich zdaniem w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu cen. Najwięcej Polaków stwierdziło, że do wzrostu cen w Polsce najmocniej przyczynia się wojna w Ukrainie (56 proc.). Polityka rządu znalazła się na drugim miejscu (45 proc.). W dalszej kolejności wymieniano pandemię COVID-19 (37 proc.).

Badanie CBOS przeprowadzono metodami CAPI, CATI i CAWI, na reprezentatywnej grupie 1 084 osób, w dniach od 27 czerwca do 7 lipca 2022 roku.

Ocena działań rządu w walce z drożyzną w czerwcu

W czerwcu 2022 roku Kantar przeprowadził badanie dla „Faktów” TVN i TVN24, z którego wynika, że 69 proc. Polaków uważa, że rząd „w ogóle się nie zajmuje” drożyzną lub „robi zbyt mało” w przeciwdziałaniu jej.

Przeciwnego zdania było 21 proc. badanych, spośród których 7 proc. oceniło, że Rada Ministrów „robi bardzo dużo” w walce z drożyzną, a pozostałe 14 proc. stwierdziło, że „robi wszystko, co tylko jest możliwe”. Co dziesiąta osoba wybrała opcję „trudno powiedzieć”.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych przez Kantar na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 003 osób powyżej 18. roku życia, w dniach od 22 do 23 czerwca 2022 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!