Strona główna Wypowiedzi Kto podniósł wysokość świadczenia pielęgnacyjnego?

Kto podniósł wysokość świadczenia pielęgnacyjnego?

Kto podniósł wysokość świadczenia pielęgnacyjnego?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Jeśli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne to rząd PiS-u nie zmienił tutaj nic, tylko my podnieśliśmy z 800 złotych do 1200 i to połączyliśmy z wynagrodzeniem minimalnym.

 

RMF 24, 27.04.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

RMF 24, 27.04.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości, o której wspomina W. Kosiniak-Kamysz oraz mechanizm jej waloryzacji został wprowadzony w ramach ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 559). Projekt ww. ustawy został złożony w parlamencie przez posłów ówcześnie rządzącej koalicji (PO-PSL).

Ustawa zmieniła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 620,00 zł miesięcznie do następujących kwot: 800,00 zł miesięcznie (do 31 grudnia 2014 r.), 1200,00 zł miesięcznie (do 31 grudnia 2015 r.), 1300,00 zł miesięcznie (od 1 stycznia 2016 r.).

Od czasu uchwalenia ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do waloryzacji kwoty wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (jako wskaźnik waloryzacji określono procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę). Pierwsza waloryzacja tego świadczenia miała zostać przeprowadzona w 2017 r. (art. 4 ww. ustawy).

W trakcie obecnej kadencji parlamentu (Sejm VIII kadencji, Senat IX kadencji) nie były dokonywane żadne zmiany legislacyjne, które miałyby zmienić wysokość kwoty świadczenia pielęgnacyjnego i mechanizmy jego waloryzacji.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi od 1 stycznia 2018 roku 1477 złotych.

 

 

Share The Facts
Władysław Kosiniak-Kamysz
prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

Jeśli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne to rząd PiS-u nie zmienił tutaj nic, tylko my podnieśliśmy z 800 złotych do 1200 i to połączyliśmy z wynagrodzeniem minimalnym.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!