Czas czytania: około min.

Kto podniósł wysokość świadczenia pielęgnacyjnego?

07.05.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Krzysztof Niedziela / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Prawda

Uzasadnienie

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości, o której wspomina W. Kosiniak-Kamysz oraz mechanizm jej waloryzacji został wprowadzony w ramach ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 559). Projekt ww. ustawy został złożony w parlamencie przez posłów ówcześnie rządzącej koalicji (PO-PSL).

Ustawa zmieniła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 620,00 zł miesięcznie do następujących kwot: 800,00 zł miesięcznie (do 31 grudnia 2014 r.), 1200,00 zł miesięcznie (do 31 grudnia 2015 r.), 1300,00 zł miesięcznie (od 1 stycznia 2016 r.).

Od czasu uchwalenia ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do waloryzacji kwoty wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (jako wskaźnik waloryzacji określono procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę). Pierwsza waloryzacja tego świadczenia miała zostać przeprowadzona w 2017 r. (art. 4 ww. ustawy).

W trakcie obecnej kadencji parlamentu (Sejm VIII kadencji, Senat IX kadencji) nie były dokonywane żadne zmiany legislacyjne, które miałyby zmienić wysokość kwoty świadczenia pielęgnacyjnego i mechanizmy jego waloryzacji.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi od 1 stycznia 2018 roku 1477 złotych.

 

 

Share The Facts
Władysław Kosiniak-Kamysz
prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

Jeśli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne to rząd PiS-u nie zmienił tutaj nic, tylko my podnieśliśmy z 800 złotych do 1200 i to połączyliśmy z wynagrodzeniem minimalnym.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub