Strona główna Wypowiedzi Lekcje religii w szkołach

Lekcje religii w szkołach

Lekcje religii w szkołach

Adam Bodnar

Minister Sprawiedliwości

Państwo nie ma żadnego wpływu na treść tego nauczania [religii w szkołach] ani na to, kto naucza.

Gazeta Wyborcza, 11.07.2015

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Gazeta Wyborcza, 11.07.2015

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych faktycznie należy stwierdzić, że  kształtowaniem programu nauczania i opracowywaniem podręczników zajmują się właściwe władze kościoła i innych związków wyznaniowych (§ 4 rozporządzenia). Ponadto zgodnie z §5 ust.1-2 biskup katolicki bądź zwierzchnik innego związku wyznaniowego wydaje pisemne skierowanie na mocy którego szkoła może zatrudnić nauczyciela religii. Jednakże w kolejnym paragrafie postanowiono, że kwalifikacje zawodowe nauczycieli są określane na mocy porozumienia Kościoła Katolickiego, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, władz zwierzchnich innych kościołów bądź związków wyznaniowych wraz z Ministrem Edukacji Narodowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!