Czas czytania: około min.

Lekcje religii w szkołach

04.08.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych faktycznie należy stwierdzić, że  kształtowaniem programu nauczania i opracowywaniem podręczników zajmują się właściwe władze kościoła i innych związków wyznaniowych (§ 4 rozporządzenia). Ponadto zgodnie z §5 ust.1-2 biskup katolicki bądź zwierzchnik innego związku wyznaniowego wydaje pisemne skierowanie na mocy którego szkoła może zatrudnić nauczyciela religii. Jednakże w kolejnym paragrafie postanowiono, że kwalifikacje zawodowe nauczycieli są określane na mocy porozumienia Kościoła Katolickiego, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, władz zwierzchnich innych kościołów bądź związków wyznaniowych wraz z Ministrem Edukacji Narodowej.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.