Strona główna Wypowiedzi Ile dzieci urodzi się w 2016?

Ile dzieci urodzi się w 2016?

Ile dzieci urodzi się w 2016?

Bartosz Marczuk

Raport GUS z 31 VIII br:w 2016 liczba urodzeń wyższa o 33,5k od prognoz. (współ dzietności 1,36 wobec zakładanego 1,24). Oby tak dalej. 500+

— Bartosz Marczuk (@BartoszMarczuk) 12 września 2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według raportu GUS “Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030, na który powołuje się minister Marczuk, liczba urodzeń rzeczywiście była wyższa o 33,5 tys. od przewidywanej, a współczynnik dzietności, zgodnie z wypowiedzią Ministra, wyniósł 1,36 wobec zakładanego 1,24.

Według prognozy, wartość współczynnika dzietności obserwowana w ostatnich trzech latach wskazuje, że wzrost dzietności może być szybszy i wyższy niż zakładano w poprzednich latach.

 

 

Share The Facts
Bartosz Marczuk
wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Raport GUS z 31 VIII br:w 2016 liczba urodzeń wyższa o 33,5k od prognoz. (współ dzietności 1,36 wobec zakładanego 1,24).

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!