Czas czytania: około min.

Liczba żłobków w Polsce

15.08.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dane przedstawione przez W. Kosiniaka-Kamysza, zarówno te dotyczące liczby żłobków w 2011 roku, jak i te dotyczące ich liczby w roku 2014, są zgodne z prawdą.

Na stronie portalu Emp@tia, który działa we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej dostępne są szczegółowe statystyki dotyczące placówek opieki dla dzieci do lat trzech. Z danych wynika, że w grudniu 2011 roku istniały 523 żłobki. Ponadto, istniało 48 klubów dziecięcych; łącznie 571 tego typu placówek.

Na stronie Emp@tii znajdujemy także aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Obecnie (stan na sierpień 2014 roku) w Polsce istnieje 1741 takich placówek, w tym 1440 żłobków i 301 klubów dziecięcych.

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujemy wytłumaczenie czym są “kluby dziecięce”. Są to miejsca, w których dziecko może przebywać maksymalnie pięć godzin dziennie, a gdzie na jednego opiekuna może przebywać nie więcej niż 8 dzieci. Założenie klubu dziecięcego jest regulowane na zasadach działalności gospodarczej. Są to więc mniejsze niż żłobki ośrodki, których celem jest wspieranie rodziców w godzeniu obowiązków zawodowych z wychowaniem dzieci.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.