Strona główna Wypowiedzi Liczba żłobków w Polsce

Liczba żłobków w Polsce

Liczba żłobków w Polsce

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Znaczy z około 500 żłobków w 2011 roku, dziś mamy prawie 1700-1800 żłobków i klubów dziecięcych.

 

Polskie Radio Program I, 13.08.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 13.08.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Dane przedstawione przez W. Kosiniaka-Kamysza, zarówno te dotyczące liczby żłobków w 2011 roku, jak i te dotyczące ich liczby w roku 2014, są zgodne z prawdą.

Na stronie portalu Emp@tia, który działa we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej dostępne są szczegółowe statystyki dotyczące placówek opieki dla dzieci do lat trzech. Z danych wynika, że w grudniu 2011 roku istniały 523 żłobki. Ponadto, istniało 48 klubów dziecięcych; łącznie 571 tego typu placówek.

Na stronie Emp@tii znajdujemy także aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Obecnie (stan na sierpień 2014 roku) w Polsce istnieje 1741 takich placówek, w tym 1440 żłobków i 301 klubów dziecięcych.

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujemy wytłumaczenie czym są “kluby dziecięce”. Są to miejsca, w których dziecko może przebywać maksymalnie pięć godzin dziennie, a gdzie na jednego opiekuna może przebywać nie więcej niż 8 dzieci. Założenie klubu dziecięcego jest regulowane na zasadach działalności gospodarczej. Są to więc mniejsze niż żłobki ośrodki, których celem jest wspieranie rodziców w godzeniu obowiązków zawodowych z wychowaniem dzieci.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!