Czas czytania: około min.

Marcin Święcicki o rozmieszczeniu ludności w Polsce

08.11.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w I półroczu 2018 r. w miastach mieszkało 23,1 mln osób, tj. 60% populacji Polski. We wszystkich 107 miastach prezydenckich liczba ta wynosiła 14,9 mln osób, co przekłada się na ok. 38,6% populacji kraju.

Mając na uwadze powyższe dane, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Marcin Święcicki ‏
Poseł Platformy Obywatelskiej

 

Wg PiS w miastach mieszka 15% ludności Polski. Chyba mylą im się  procenty z milionami. W 107 miastach prezydenckich mieszka 15 mln osób, co stanowi 39% ludności. We wszystkich miastach mieszka ponad 60%  ludności Polski.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.