Strona główna Wypowiedzi Marek Sawicki o sprzedaży gruntów cudzoziemcom

Marek Sawicki o sprzedaży gruntów cudzoziemcom

Marek Sawicki o sprzedaży gruntów cudzoziemcom

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

W roku 2016 sprzedano ponad 760 ha cudzoziemcom, o ponad 200 ha więcej niż rok wcześniej.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji każdego roku wydaje sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wg raportu z 2016 roku (str. 65) powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia i bez obowiązku uzyskania zezwolenia wynosiła 3 185,48 ha, z czego grunty leśne i rolne stanowiły 575,89 ha. W 2015 roku (str. 61) było to  3 877,05 ha, w tym grunty rolne i leśne stanowiły 412,25 ha.

Wypowiedź zostaje uznana za fałszywą, ponieważ poseł Marek Sawicki myli się co do tego, ile ziemi zostało sprzedane cudzoziemcom w 2016 roku, a także myli się w porównaniu tej wielkości do wielkości sprzedaży w roku 2015.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!