Strona główna Wypowiedzi Marek Sawicki w Rozmowie Dnia o polskich inwestycjach na Ukrainie

Marek Sawicki w Rozmowie Dnia o polskich inwestycjach na Ukrainie

Marek Sawicki w Rozmowie Dnia o polskich inwestycjach na Ukrainie

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

12 tysięcy polskich firm inwestuje na Ukrainie.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Nie odnaleźliśmy żadnych publicznie dostępnych danych dotyczących wolumenu polskich firm lokujących kapitał na terenie Ukrainy.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Gospodarki, ok. 12 tys. polskich przedsiębiorstw eksportuje obecnie swoje towary na Ukrainę – nie oznacza to jednak, iż podmioty te prowadzą tam jakąkolwiek działalność inwestycyjną.

Zgodnie z raportem “Polski Czempion. Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych” przygotowanym przez PwC, liczba firm deklarujących posiadanie inwestycji na Ukrainie jest wśród najwyższych (równa Czechom i Niemcom). Dane te nie odnoszą się niestety do rzeczywistej liczby polskich firm inwestujących na Ukrainie.

Według danych Ministerstwa Gospodarki, w 2013 r. polskie przedsiębiorstwa zainwestowały na terenie Ukrainy 945,3 mln USD. Obecnie Polska zajmuje 12 miejsce na liście największych inwestorów zagranicznych na Ukrainie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!