Strona główna Wypowiedzi Marszałek senior Senatu. Kto może nim zostać?

Marszałek senior Senatu. Kto może nim zostać?

Marszałek senior Senatu. Kto może nim zostać?

Marek Borowski

Senator
Platforma Obywatelska

Rzeczywiście w Senacie mamy zapis twardy w regulaminie, że marszałkiem seniorem jest najstarszy senator wiekiem.

Rozmowa Piaseckiego, 09.11.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rozmowa Piaseckiego, 09.11.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z regulaminem Senatu pierwsze posiedzenie otwiera prezydent, wyznaczając na marszałka seniora senatora najstarszego wiekiem senatora
  • W Sejmie kryterium wieku też jest istotne, lecz zapis nie jest aż tak precyzyjny. Według regulaminu Sejmu pierwsze posiedzenie inauguruje marszałek senior, wybrany przez prezydenta spośród najstarszych posłów.
  • Art. 30 regulaminu Senatu jednoznacznie wskazuje, że na marszałka seniora musi być wskazany najstarszy senator. W związku z tym wypowiedź Marka Borowskiego oceniamy jako prawdę. 

Marszałkowie seniorzy powołani przez prezydenta

9 listopada Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania na marszałka seniora Senatu Michałowi Seweryńskiemu oraz na marszałka seniora Sejmu Markowi Sawickiemu. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Marek Borkowski zapytany na antenie TVN24 o jego możliwości ubiegania się o stanowisko marszałka seniora Senatu stwierdził, że on w tej kadencji nie miał takiej możliwości. Powodem mają być zapisy w regulaminie Senatu dotyczące wieku.

Marszałek senior w Senacie to najstarszy senator

Zasady powołania marszałka seniora w Senacie określa art. 30 regulaminu Senatu. Zgodnie z nim prezydent – otwierając pierwsze posiedzenie Senatu – powołuje na przewodniczącego senatora najstarszego wiekiem. Dlatego marszałkiem seniorem Senatu XI kadencji został Michał Seweryński.

W razie niemożności dokonania tej czynności przez prezydenta, to marszałek senior, czyli najstarszy wśród senatorów, otwiera pierwsze posiedzenie Senatu.

Regulamin Senatu przewiduje też sytuację, w której najstarszy z senatorów nie może objąć stanowiska marszałka seniora. W takim przypadku funkcję przewodniczącego obrad przejmuje senator kolejny pod względem wieku.

Marszałek senior jest jednym z najstarszych posłów w Sejmie

Nieco inny zapis obowiązuje w przypadku obrad Sejmu. Jak stanowi regulamin izby, pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu otwiera marszałek senior, powołany przez prezydenta spośród najstarszych posłów (art. 1).

Oznacza to, że prezydent ma pewną swobodę wyboru marszałka seniora Sejmu. Przykładowo: w Sejmie X kadencji marszałkiem seniorem został Marek Sawicki, który nie był najstarszym posłem. Niemniej Marek Sawicki, obok Jarosława Kaczyńskiego, to obecnie poseł z najdłuższym stażem parlamentarnym.

Prezydent nie ma dowolności w przypadku marszałka seniora Senatu

Procedury wyboru marszałka seniora Senatu i marszałka seniora Sejmu przez głowę państwa są więc nieco inne.

Sejmie prezydent powołuje marszałka seniora spośród najstarszych posłów i dzięki temu ma większą dowolność, gdyż może dokonać wyboru spośród tej grupy posłów. To daje mu pewne pole do uwzględnienia innych kryteriów niż wiek.

W przypadku Senatu prezydent mianuje marszałkiem seniorem senatora najstarszego wiekiem. Ten zapis zawęża prezydentowi pole wyboru do wyłącznie jednej osoby.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!