Strona główna Wypowiedzi Marzena Okła-Drewnowicz o dzieciach nieobjętych programem 500+

Marzena Okła-Drewnowicz o dzieciach nieobjętych programem 500+

Marzena Okła-Drewnowicz o dzieciach nieobjętych programem 500+

Marzena Okła-Drewnowicz

Minister do spraw Polityki Senioralnej
Platforma Obywatelska

W przypadku 500+ wykluczyliście państwo aż 45% dzieci, dokładnie 3,1 mln dzieci, daliście 3,8 mln dzieci.

Posiedzenie Sejmu, 30.01.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 30.01.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według ostatnich rządowych statystyk 3,74 mln dzieci jest objętych świadczeniem w ramach programu “Rodzina 500+”. Z kolei według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest 6,83 dzieci do 18 roku życia, co oznacza, że 46% z nich nie jest objętych programem.

Program “Rodzina 500+” to rządowy program świadczeń w wysokości 500 złotych, wypłacany rodzicom i opiekunom prawnym na dzieci do 18. roku życia. Pieniądze są wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 złotych netto na osobę, świadczenie wypłacane jest również na pierwsze bądź jedyne dziecko. W przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

Zgodnie z raportem programu “Rodzina 500+” przedstawiającym dane na 30 czerwca 2018 roku, programem objętym jest 3,74 mln dzieci. z kolei według danych GUS, również z 30 czerwca 2018 roku, w Polsce jest ok. 6,93 mln dzieci do 18 roku życia.

To oznacza, że ilość dzieci nieobjętych programem jest ok, 3,19 mln dzieci, co stanowi 46% ogólnej liczby dzieci.

Wypowiedź uznajemy jak prawdę, ponieważ liczba dzieci objętych programem wynosi ok. 3,8 mln, a nieobjętych – ok. 3,2 mln, co stanowi ok. 45% ogólnej liczby dzieci.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!