Strona główna Wypowiedzi Mateusz Morawiecki złamał obietnicę i nie ujawnił majątku żony?

Mateusz Morawiecki złamał obietnicę i nie ujawnił majątku żony?

Mateusz Morawiecki złamał obietnicę i nie ujawnił majątku żony?

Borys Budka

Minister Aktywów Państwowych
Platforma Obywatelska

Pan Morawiecki obiecał w 2019 roku, że ujawni ten majątek [przepisany na żonę – przyp. Demagog]. […] Ja w 2013 roku poszedłem do notariusza i wspólnie z moją żoną rozszerzyliśmy wspólność. Wszystko na tacy widzi opinia publiczna. Mateusz Morawiecki miał taką szansę, nie zrobił tego.

Gość Wydarzeń, 22.11.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Wydarzeń, 22.11.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W maju 2019 roku Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jego żona ujawni majątek, jeżeli zostaną uchwalone stosowne przepisy.
 • W sierpniu 2019 roku rząd Morawieckiego złożył projekt nowelizacji ustawy, zakładający ujawnienie majątków rodzin polityków – małżonków i dzieci. Ustawę przyjął Sejm.
 • Prezydent Duda miał wątpliwość dotyczącą naruszenia prawa do prywatności w przypadku ujawnienia informacji o majątku dzieci. Głowa państwa skierowała ustawę do TK.
 • W listopadzie 2021 roku TK orzekł, że przepisy ustawy są niekonstytucyjne, czym uniemożliwił wejście jej w życie.
 • Od 2014 roku Borys Budka informuje w oświadczeniu majątkowym o wspólnym majątku z małżonką.
 • W 2019 roku premier deklarował, że chce ujawnić majątek żony. Do tej pory tego nie zrobił, w przeciwieństwie do Borysa Budki. Dlatego wypowiedź uznajemy za prawdę.

Tusk zapowiada ustawę w sprawie ujawnienia majątków

„W interesie reputacji klasy politycznej jest, abyśmy jak najszybciej przyjęli tę ustawę, zgodnie z którą każda posłanka, każdy poseł, senatorka, senator, minister, premier, prezydent miasta, burmistrzyni będą ujawniali także majątki swoich współmałżonków” – stwierdził Donald Tusk.

Projekt tzw. ustawy „Czyste ręce” trafił już do Sejmu. Złożyła go grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. Politycy tego ugrupowania nie ukrywali, że jednym z celów przyjęcie zmian w prawie jest ujawnienie majątku małżonki premiera Mateusza Morawieckiego. Do takiego ruchu namawiał prezesa Rady Ministrów m.in. Borys Budka.

Budka zarzuca także premierowi Morawieckiemu, że ten nie wywiązał się ze złożonej obietnicy. Premier miał obiecać, że ujawni majątek żony. Tymczasem tak się nie stało. Natomiast polityk PO wskazał siebie jako przykład – wspólnie z żoną mieli zdecydować o rozszerzeniu wspólności majątkowej.

Morawiecki: jeżeli nastąpi zmiana prawa, moja żona ujawni majątek

„Ja nie mam prawa ujawniania majątku żony, ale jeżeli będzie taka regulacja, to zrobimy to z przyjemnością natychmiast, bo tutaj absolutnie nie mamy nic do ukrycia” – przekonywał w maju 2019 roku premier Morawiecki. 

To reakcja na tekst „Gazety Wyborczej”, która ujawniła, że szef rządu wraz z żoną nabyli 15 ha gruntów po zaniżonej cenie. Nieruchomości nie znalazły się w oświadczeniu majątkowym premiera ze względu na częściową rozdzielność majątkową z żoną.

Morawiecki podkreślał, że nie jest uprawniony do ujawniania majątku żony. Zaznaczył jednak, że bardzo chętnie przywitałby regulacje dotyczące ujawniania majątku współmałżonków osób piastujących najwyższe stanowiska w państwie.

Rząd Morawieckiego składa ustawę

Pod koniec sierpnia 2019 roku, z inicjatywy rządu premiera Morawieckiego, do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw. W projekcie przyjęto, że obowiązek ujawniania majątku osobistego przez najważniejsze osoby w państwie, w tym – przez premiera, należy rozszerzyć na małżonków.

Ustawa zyskała poparcie większości parlamentarnej. Za głosował PiS, a także PSL-Koalicja Polska i Kukiz’15. Prezydent nie podpisał jednak ustawy i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. 

W przekonaniu prezydenta kwestia ujawniania majątku przez małżonka nie budziła wątpliwości. Głowa państwa zgłosiła jednak zastrzeżenia dotyczące naruszenia prawa do prywatności dzieci własnych, dzieci małżonka oraz dzieci przysposobionych osób, na które ustawa nakładałaby obowiązek ujawnienia majątku.

Ustawa nie weszła w życie. Efekt wyroku TK

W listopadzie 2021 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące jawności majątków rodzin najważniejszych osób w państwie są niezgodne z konstytucją. Co więcej, TK uznał, że zakwestionowane przepisy są nierozerwalnie związane z całą ustawą. Tym samym prezydent nie mógł podpisać aktu prawnego i ustawa nie weszła w życie.

Żona premiera Morawieckiego nie była zatem zobligowana do udostępnienia swojego majątku. Nie zrobiła również tego dobrowolnie. Tematyka majątku Mateusza Morawieckiego i jego żony jednak nie odeszła w zapomnienie. W 2023 roku śledztwo Onetu wykazało, że przez ręce premiera i jego żony przeszły nieruchomości warte 120 mln zł.

Wspólność majątkowa Borysa Budki

Na koniec wróćmy jeszcze do Borysa Budki i jego żony. Majątek Katarzyny Kuczyńskiej-Budki jest publiczne znany, ponieważ kobieta od 2018 roku piastuje funkcję radnej w Gliwicach. Żona Borysa Budki składa regularnie, od 2018 roku, oświadczenia majątkowe, w których widnieje informacja o wspólności majątkowej z mężem, czyli z Borysem Budką.

Wynika to również z oświadczeń (1, 2) Borysa Budki. Od 2014 w oświadczeniach posła widnieje informacja o wspólnym majątku z małżonką. Zmiana nastąpiła, zanim żona Borysa Budki zaczęła piastować stanowisko w samorządzie, które zobowiązuje ją do udostępniania informacji o majątku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!