Czas czytania: około min.

Memorandum Budapesztańskie a decyzja Premiera Cemerona

04.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

fot.

Fałsz

Uzasadnienie

Memorandum Budapeszteńskie o Gwarancjach Bezpieczeństwa podpisano w grudniu 1994 roku przez reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji i Ukrainy.

Ukraina zgodziła się usunąć broń jądrową ze swojego terytorium i przekazać ją Rosji oraz przystąpić do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. USA, Wielka Brytania i Rosja w dokumencie zobowiązały się m.in. do poszanowania niezależności i suwerenności granic Ukrainy; powstrzymania się od stosowania groźby oraz użycia siły przeciw integralności terytorialnej bądź politycznej niezależności Ukrainy. Ponadto, według memorandum, żadna broń w ich posiadaniu nigdy nie zostanie użyta przeciw Ukrainie, wyłączając przypadki zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz samoobronę.

Poszanowanie integralności Ukrainy zostało zatem potwierdzone, jednakże decyzja premiera Camerona o wysłaniu personelu wojskowego na Ukrainę nie wpisuje się w zobowiązania zawarte w dokumencie. Nie zawiera on bowiem stwierdzenia dotyczącego przymusu wysłania sił na Ukrainę w razie naruszenia integralności tego państwa. Stwierdza on jedynie, że w razie gdyby Ukraina stała się ofiarą aktu agresji lub obiektem groźby agresji, w których stosowana jest broń jądrowa, państwa będą szukać rozwiązań w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zobowiązań, państwa mają się konsultować.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub