Czas czytania: około min.

Na jakich zasadach odbywa się refundacja wymiany pieców?

19.10.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w Rozd. 2. ust. 2. stanowi, że “dotację przyznaje się do kwoty:

 

1) 900 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu, pomieszczenia)

 

2) 900 zł za każdy kW mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej,

 

3) 900 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu, pomieszczenia)

 

4) 1 000 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni apertury – w przypadku zainstalowania kolektora

słonecznego.”

 

Również na stronie projektu http://wymienpiec.pl/ prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie widnieje informacja, że kryterium przyznawania dotacji jest posiadanie pieca węglowego, a nie dochody.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.