Strona główna Wypowiedzi O ile spadła liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych?

O ile spadła liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych?

O ile spadła liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych?

Tomasz Siemoniak

Minister - członek Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Kredyty tak podrożały, że jest 70 proc. mniej kredytów na mieszkania udzielanych niż  jeszcze rok czy 2 lata temu.

Gość Radia Zet, 01.03.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia Zet, 01.03.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Najnowsze dane Biura Informacji Kredytowej wskazują, że liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych w styczniu 2023 roku była niższa o 63,1 proc. względem stycznia 2022 roku.
  • Zgodnie z kwartalnymi raportami AMRON-SARFiN w IV kwartale 2022 roku liczba nowych kredytów mieszkaniowych była mniejsza o ok. 70 proc. niż rok wcześniej w analogicznym okresie oraz o 64 proc. mniejsza niż dwa lata temu.
  • W związku z powyższym wypowiedź Tomasza Siemoniaka uznajemy za prawdziwą.
  • Biorąc pod uwagę statystyki roczne, w 2022 roku udzielono o 50 proc. mniej kredytów mieszkaniowych niż w 2021 roku. Natomiast względem roku 2020 liczba kredytów w 2022 roku była niższa o 35 proc. 

PO chcę kredytu gotówkowego z zerowym oprocentowaniem

W ostatnich latach coraz więcej mieszkań jest oddawanych do użytku. Mimo to Polska na tle państw UE plasuje się poniżej średniej unijnej. Według statystyk w Polsce 407 mieszkań przypada na 1 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia UE to 435 mieszkań na 1 tys. mieszkańców.

W ostatnim czasie, wraz z początkiem nieformalnej kampanii wyborczej, temat mieszkalnictwa ponownie odżył. Poszczególne partie zaczęły prezentować swoje wizje, jakie będą chciały realizować po wygraniu wyborów.

Jedną z propozycji był ogłoszony przez Platformę Obywatelską program, który pozwoli zaciągać kredyty hipoteczne z zerowym oprocentowaniem przez osoby nabywające pierwsze mieszkanie, a także wprowadzi dopłaty do czynszu. Program ma być m.in. odpowiedzią na rosnące raty kredytów hipotecznych.

Liczba przyznawanych kredytów zmalała

Zgodnie z najnowszym raportem AMRON-SARFiN w IV kwartale 2022 roku podpisano 18 932 umowy kredytowe na mieszkanie, czyli o 44 986 umów mniej niż przed rokiem (spadek o 70 proc.). Ich wartość zmniejszyła się w podobnym stopniu, bo o 72,5 proc. (czyli o ponad 16 mld zł).

Przez cały 2022 rok udzielono 126 315 kredytów mieszkaniowych. Tym samym liczba podpisanych kredytów w ciągu roku zmalała o połowę w stosunku do roku 2021, w którym przyznano 256 456 kredytów.

W ubiegłym roku każdy z kwartałów przyniósł spadek liczby udzielonych kredytów hipotecznych względem analogicznego okresu z 2021 roku. Wartości te zmniejszyły się kolejno: o 25,27 proc. w I kwartale, o 43,7 proc. w II kwartale, o 68,96 proc. w III kwartale i o 70,38 proc. w IV kwartale.

Z kolei zestawiając ze sobą IV kwartał 2020 roku (53 156 zawartych umów) oraz IV kwartał 2022 roku (18 932 zawarte umowy) okaże się, że spadek jest równy 64 proc. Ponadto w całym 2022 roku liczba udzielonych kredytów była mniejsza o 35 proc. względem 2020 roku (204 170 umów).

BIK: liczba udzielanych kredytów jest znacznie niższa niż w zeszłym roku

Według danych miesięcznych, zbieranych przez BIK od lutego 2022 do stycznia 2023 roku (czyli najnowszego uwzględnionego okresu), wskaźnik udzielanej liczby kredytów mieszkaniowych w tysiącach umów pozostawał niższy niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. 

Od sierpnia do grudnia 2022 roku liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych była miesiąc w miesiąc o 70 proc. niższa niż przed rokiem. Ponadto jak wskazują najnowsze dane,  w styczniu 2023 udzielono o 63,1 proc. mniej kredytów niż przed rokiem.

Podwyżki stopy referencyjnej największe od lat

Stopa referencyjna w ubiegłym roku została podniesiona wielokrotnie, w efekcie dorównując poziomowi, który nie był notowany od listopada 2002 roku – 6,75 proc.

Podwyżki stóp procentowych zaczęły się już w 2021 roku. Stopa referencyjna została wówczas podniesiona z poziomu 0,1 proc. do 0,5 proc. przy pierwszej od lat podwyżce i w niespełna rok osiągnęła poziom 6,75 proc., który jest podtrzymywany do tej pory.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!