Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosły dochody samorządów za rządów PiS?

O ile wzrosły dochody samorządów za rządów PiS?

O ile wzrosły dochody samorządów za rządów PiS?

Urszula Rusecka

Posłanka
Prawo i Sprawiedliwość

Ponad 20 mld wzrosły dochody samorządów (…) za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Gość Wiadomości, 02.07.2022

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Gość Wiadomości, 02.07.2022

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

 • W 2016 roku dochody jednostek samorządu terytorialnego wyniosły ok. 213,7 mld zł, z czego 99,3 mld zł pochodziło z budżetu krajowego.
 • W 2021 roku dochody JST wyniosły w sumie ponad 333,4 mld zł, z czego 160 mld zł pochodziło z funduszy centralnych.
 • Łączne dochody JST wzrosły więc o niecałe 120 mld zł.
 • Z kontekstu wypowiedzi wynika, że posłanka miała na myśli dochody JST pochodzące bezpośrednio od państwa i stanowiące zasługę rządów PiS. Tymczasem około połowy dochodów samorządów stanowią dochody własne. Użycie ogólnego terminu „dochody samorządów” jest więc w tym przypadku niepoprawne.
 • Dochody JST pochodzące z budżetu państwa wzrosły pomiędzy 2016 a 2021 rokiem o niecałe 60 mld zł. Określenie „ponad 20 mld” jest więc nieintuicyjne i wprowadza w błąd. W związku z tym wypowiedź oceniamy jako częściową prawdę.

[Aktualizacja 18.01.2024] Z początkiem 2024 nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Rusecka o polityce gospodarczej PiS

programie „Gość Wiadomości” 2 lipca Urszula Rusecka wypowiadała się na temat sytuacji gospodarczej za czasów sprzed Zjednoczonej Prawicy. Odwoływała się m.in. do podejścia Platformy Obywatelskiej do walki z inflacją, a także do liczby bezrobotnych za rządów lewicy. Dane na ten temat znajdziesz w jednej z naszych analiz.

Rusecka mówiła też o programach socjalnych wprowadzonych przez partię rządzącą i przeciwdziałaniu bezrobociu. Posłanka wspomniała również o tym, że nieprawdą jest to, że PiS nie dba o samorządy, czemu miałby dowodzić wzrost dochodów budżetów samorządowych rzędu 20 mld zł. Z kontekstu wypowiedzi wynika, że posłanka miała na myśli dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) pochodzące bezpośrednio od państwa i stanowiące zasługę rządów PiS.

Udział państwa w dochodach samorządów

W 2016 roku, czyli w pierwszym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, dochody JST wyniosły ok. 213,7 mld zł, z czego 47,3 mld zł pochodziło z dotacji celowych (np. na świadczenia 500+), a 52 mld zł z subwencji. Samorządy otrzymały więc „od państwa” ok. 99,3 mld zł. Pozostałe dochody były dochodami własnymi JST.

W 2021 roku dochody jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w sumie ponad 333,4 mld zł, z czego ok. 77,7 mld zł pochodziło z dotacji celowych, a ponad 82,3 mld zł z subwencji. Łącznie 160 mld zł pochodziło z funduszy centralnych. Pozostałą kwotę stanowiły dochody własne JST.

Zatem dochody jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 5 lat rządów PiS zwiększyły się o ponad 119,7 mld zł, dotacje wzrosły o 30,5 mld zł, a subwencje o 29,2 mld zł.

Jeśli wziąć pod uwagę tę część dochodów samorządów, która pochodzi ze środków krajowych, mówimy o łącznym wzroście o ok. 59,7 mld zł.

Dochody JST w latach 2015–2021

W ostatnim roku rządów koalicji PO-PSL dochody jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w sumie 199 mld zł. Dochody ogółem wzrosły o 2,4 proc. dla wszystkich szczebli JST. Wzrost był wolniejszy, niż miało to miejsce w latach 2011-2014 (średnio 5,8 proc.).

W roku 2016 dochody ogółem wyniosły już 213,7 mld zł, czyli o 7,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W kolejnych latach rządów Zjednoczonej Prawicy ogólne dochody JST prezentowały się następująco:

 • rok 2017: 229,8 mld zł (wzrost o 7,6 proc.),
 • rok 2018: 251,8 mld zł (wzrost o 9,6 proc.),
 • rok 2019: 278,5 mld zł (wzrost o 10,6 proc.),
 • rok 2020: 304,9 mld zł (wzrost o 9,5 proc.),
 • rok 2021: 333,4 mld zł (wzrost o 9,3 proc.).

Skąd samorządy czerpią dochody?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku na dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się:

 • dochody własne (wpływy z podatków oraz wpływy z opłat),
 • subwencja ogólna,
 • dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być też środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!