Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosły kursy euro i dolara w ciągu ostatnich dwóch lat?

O ile wzrosły kursy euro i dolara w ciągu ostatnich dwóch lat?

O ile wzrosły kursy euro i dolara w ciągu ostatnich dwóch lat?

Dariusz Rosati

Platforma Obywatelska

Będąc (prezes NBP Adam Glapiński – przyp. Demagog) przez 6 lat osobą odpowiedzialną za wartość polskiego pieniądza, utrzymanie stabilności cen, doprowadził do tego, że w ciągu tylko ostatnich 2 lat złoty osłabił się o 10% wobec euro, 15% wobec dolara USA.

Posiedzenie Sejmu, 12.05.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 12.05.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Kursy dolara i euro w ciągu ostatnich dwóch lat utrzymywały tendencję rosnącą.
  • Dynamika wzrostu kursu euro od kwietnia 2020 w zależności od sposobu liczenia waha się od 2,2 do 2,5 proc. W przypadku dolara jest to od 2,4 do 5,3 proc.
  • Ponieważ dane znacząco odbiegają od wartości zaprezentowanych przez Dariusza Rosatiego, jego wypowiedź oceniamy jako fałszywą.

Adam Glapiński wybrany na prezesa NBP

Podczas 54. posiedzenia Sejmu 12 maja odbyło się głosowanie w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego, w efekcie którego aktualny prezes NBP Adam Glapiński został wybrany do piastowania tego stanowiska przez kolejną sześcioletnią kadencję.

Przed głosowaniem na sali sejmowej odbyła się debata na temat zasadności ponownego wyboru Glapińskiego na fotel prezesa polskiego banku centralnego. Na forum wypowiedział się m.in. poseł Dariusz Rosati, który wyraził krytyczne stanowisko wobec kandydatury obecnego prezesa NBP. Przytoczył, że w ciągu ostatnich dwóch lat, wskutek sposobu zarządzania przez Glapińskiego bankiem centralnym, znacząco zmniejszyła się siła nabywcza złotówki względem innych walut.

Złotówka wobec euro i dolara

Złotówka umacnia się, gdy kursy innych walut, np. euro czy dolara, spadają. Z kolei nasza waluta słabnie, gdy za euro lub dolara płacimy więcej. Jak na tle złotówki prezentowały się kursy dolara i euro w ciągu ostatnich dwóch lat?

Średnioważony kurs miesięczny

Z danych zawartych w archiwum średnich kursów walut obcych NBP, w ostatnim pełnym miesiącu poprzedzającym głosowanie, czyli kwietniu 2022 roku, średnioważony kurs euro plasował się na poziomie 4,6465 zł. Dwa lata wcześniej – w kwietniu 2020 roku kurs ten wyniósł 4,5450 zł.

Biorąc pod uwagę średni miesięczny kurs z ostatniego pełnego miesiąca – złoty osłabił się w stosunku do euro o ok. 2,2 proc.

W przypadku dolara jego średnia wartość w kwietniu 2022 wyniosła 4,2899 zł, natomiast dwa lata wcześniej – 4,1856 zł. Nastąpiło więc osłabienie złotówki o ok. 2,4 proc.

Kurs na koniec miesiąca

Biorąc pod uwagę kursy na koniec miesiąca – w ostatnim dniu roboczym kwietnia br. kurs euro wyniósł 4,6582 zł. Dwa lata wcześniej było to 4,5424 zł, zatem nastąpił wzrost ceny 1 euro o ok. 2,5 proc.

W przypadku dolara dynamika spadku siły nabywczej plasowała się na nieco wyższym poziomie – wzrost kursu z 4,1729 zł do 4,4072 zł (tegoroczny kurs na koniec kwietnia większy o ok. 5,6 proc.).

Kurs na dzień przed posiedzeniem Sejmu

W dniu poprzedzającym głosowanie oraz wypowiedź Dariusza Rosatiego, czyli 11 maja br., średni kurs euro plasował się na poziomie 4,6700 zł. Dokładnie dwa lata wcześniej – 11 maja 2020 roku – kurs 1 euro wynosił 4,5572 zł. Nastąpił spadek wartości złotówki o ok. 2,4 proc.

Kurs dolara z 11 maja 2022 roku to 4,4190 zł, natomiast dwa lata wcześniej wynosił 4,2126 zł, zatem miał miejsce wzrost ceny o ok. 4,9 proc.

Kursy walut przed pandemią

Jeszcze na początku 2020 roku za dolara i euro płaciliśmy znacznie mniej niż obecnie. W styczniu 2020 roku średni kurs euro wynosił 4,2504 zł, a w lutym – 4,2789 zł. W przypadku dolara było to odpowiednio: 3,8287 zł i 3,9201 zł.

Jeśli porównać kurs z lutego 2020 roku do kwietnia 2022, odnotujemy następujące wzrosty wartości walut: w przypadku euro 8,5 proc., w przypadku dolara 9,4 proc.

Pomiędzy 28 lutego 2020 roku29 kwietnia 2022 roku euro zwiększyło swoją wartość o 7,4 proc., a dolar – o 12,2 proc. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę okres od 28 lutego 2020 do dnia poprzedzającego wypowiedź, czyli 11 maja br., możemy mówić o wzroście kursu euro o 7,7 proc. i kursu dolara o 12,5 proc.

Są to wartości nieco bardziej zbliżone do tych przedstawionych przez Dariusza Rosatiego. Poseł nie wskazał jednak, że ma na myśli porównanie bieżących kursów walut do kursów sprzed pandemii, dlatego w analizie bierzemy pod uwagę najaktualniejsze dane w chwili wypowiedzi i analogiczny okres sprzed dwóch lat.

Takie porównanie nie pozwala wyciągnąć wniosków przedstawionych przez Rosatiego, dlatego jego wypowiedź oceniamy jako fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!