Dariusz Rosati

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Partia: Platforma Obywatelska

1

Sprawdzona wypowiedź

0

1

0

0

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Dariusz Rosati
Data i miejsce urodzenia:08-08-1946, Radom
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (d. SGPiS), Wydział Handel Zagraniczny, Handel Zagraniczny - magister (1969) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Nauki Ekonomiczne - doktor (1973) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Nauki Ekonomiczne - doktor habilitowany (1978)

Zawód:ekonomista
Partia:Platforma Obywatelska
Pełniona funkcja:Poseł do Parlamentu Europejskiego
Wybrany dnia:27-05-2014
Województwo:Mazowieckie
Okręg:Okręg wyborczy nr 13
Liczba głosów:84 686

Biogram:

Urodzony 8 sierpnia 1946 roku w Radomiu. Poseł na Sejm VII kadencji. Poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji. W latach 1991-1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (Szwajcaria) jako szef sekcji krajów Europy Środkowo –Wschodniej. Minister spraw zagranicznych w latach 1995-1997.

Profesor nauk ekonomicznych. Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego. W 1964 rozpoczął studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa – SGH).  Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra nauk ekonomicznych w 1969 r rozpoczął pracę w SGH jako asystent.  W 1973 r obronił pracę doktorską z zakresu teorii podejmowania decyzji, a w 1978 r uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie pracy na temat prognozowania w handlu zagranicznym.  Od 1990 roku profesor tytularny w SGH.

Od 2011sprawował mandat Posła na Sejm RP, oraz Przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W wyborach europejskich w 2014 r. uzyskał mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. W PE został członkiem Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON), Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA) oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

26 lutego 2016 został członkiem zespołu doradców ekonomicznych Platformy Obywatelskiej RP odpowiedzialnych za tworzenie programu.

Autor ponad 260 prac naukowych, w tym pięciu książek, oraz wielu innych publikacji, wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i innych.