Strona główna Wypowiedzi Inflacja w Polsce i w strefie euro – gdzie była wyższa w maju?

Inflacja w Polsce i w strefie euro – gdzie była wyższa w maju?

Inflacja w Polsce i w strefie euro – gdzie była wyższa w maju?

Dariusz Rosati

Poseł
Platforma Obywatelska

Średnia w strefie euro, średnia za maj, inflacja jest 8,1 proc. W Polsce to jest 13,9.

Jeden na Jeden, 11.06.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Jeden na Jeden, 11.06.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Według danych Eurostatu inflacja wśród państw strefy euro w maju jest szacowana na 8,1 proc. Są to dopiero wstępne szacunki i mogą one ulec zmianie.
 • Zgodnie z szybkim szacunkiem wskaźnika cen towarów i usług, opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny końcem maja 2022 roku, inflacja w Polsce sięgnęła 13,9 proc., co w stosunku do kwietnia daje wzrost o 1,5 punktu proc.
 • Eurostat i GUS mierzą inflację różnymi metodami, w związku z czym nie można ich ze sobą zestawiać. Dariusz Rosati zestawił ze sobą nieporównywalne dane, w związku z czym jego wypowiedź oceniamy jako manipulację.
 • Chcąc porównać sytuację w Polsce i strefie euro, powinniśmy skorzystać z jednego źródła. Eurostat nie podał jeszcze danych dot. inflacji w Polsce w maju 2022 roku.

Wzrost cen w strefie euro

Dariusz Rosati gościł w programie „Jeden na Jeden”. Został zapytany o to, czy wysoka inflacja w państwach takich jak Estonia, Litwa, czy Łotwa (należących do strefy euro) zmienia jego przekonanie co do słuszności dążenia Polski do przyjęcia euro jako waluty. Polityk stwierdził, że nie ma to wpływu na jego pogląd w tej sprawie.

Rosati uzasadnił swoje stanowisko, powołując się na szacunki dot. średniej inflacji w całej strefie euro za maj 2022. Zaznaczył on, że wśród 19 państw strefy euro średni wzrost cen wynosi 8,1 proc., czyli znacznie mniej niż w Polsce, gdzie według szacunków inflacja wynosi 13,9 proc.

Ponad 8-proc. inflacja wśród państw strefy euro

Do strefy euro należy 19 spośród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Najnowsze szacunki Eurostatu wskazują, że wśród tych państw średnia inflacja wyniosła w maju 8,1 proc. Oznacza to wzrost o 0,7 punktu proc. w porównaniu do marca i kwietnia (gdy inflacja utrzymywała się na poziomie 7,4 proc.).

Najwyższą inflację w maju przewidziano dla Estonii, Litwy oraz Łotwy. Według szacunków wyniosła ona kolejno: 20,1 proc., 18,5 proc. i 16,4 proc. Należy pamiętać jednak o tym, że są to wstępne wyliczenia i mogą jeszcze ulec zmianie.

Dwucyfrowa inflacja w Polsce

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez GUS, pokazuje, że inflacja w Polsce nadal jest w fazie wzrostu i w maju sięgnęła 13,9 proc. w porównaniu do maja ub.r. Warto przypomnieć, że cel inflacyjny Polski to 2,5 proc.

Tymczasem miesiąc wcześniej Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące kwietnia 2022 roku. Inflacja wyniosła wówczas 12,4 proc. Oznacza to, że między kwietniem a majem inflacja wzrosła o 1,5 punktu proc. Pamiętajmy jednak, że dane za maj są dopiero szacunkowe.

Źródło: GUS

Różnice w mierzeniu inflacji w Polsce i w skali UE

Pomimo że słowa Rosatiego znajdują potwierdzenie w danych Eurostatu (w kwestii inflacji w strefie euro) oraz polskiego GUS, to porównanie ich ze sobą jest błędne, ponieważ wynikają z innych metodologii. GUSEurostat opierają się na dwóch różnych wskaźnikach przy ocenie poziomu inflacji.

GUS stosuje indeks cen konsumpcyjnych (CPIConsumer Price Index), natomiast Eurostat używa zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICPHarmonised Index of Consumer Prices). Z tego wynikają różnice pomiędzy obliczeniami tych dwóch instytucji. Chcąc porównać dwa (lub więcej) krajów, powinniśmy korzystać z jednego źródła danych.

Podobny błąd popełnił niedawno Robert Biedroń, o czym możesz przeczytać w naszej analizie.

Polska a państwa strefy euro

Eurostat nie opublikował jeszcze szacunków dotyczących inflacji w Polsce w maju 2022 roku. Jeśli chcemy zestawić ze sobą Polskę i państwa strefy euro, powinniśmy sięgnąć po dane z kwietnia.

kwietniu 2022 roku wzrost cen w Polsce wyniósł 11,4 proc., natomiast średnia dla państw strefy euro była na poziomie 7,4 proc. Tymczasem średnia dla wszystkich państw UE wyniosła 8,1 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy