Strona główna Wypowiedzi Kto głosował nad rezolucją w sprawie relokacji uchodźców?

Kto głosował nad rezolucją w sprawie relokacji uchodźców?

Kto głosował nad rezolucją w sprawie relokacji uchodźców?

Dariusz Rosati

Platforma Obywatelska

Parlament dziś (18.05.2017 r.) głosował rezolucję w sprawie przyspieszenia procesu relokacji uchodźców znajdujących się we Włoszech i w Grecji głównie i wszyscy posłowie Platformy, o ile wiem, głosowali.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

18 maja br. w Parlamencie Europejskim głosowano nad projektem rezolucji B8-0340/2017 w sprawie urzeczywistnienia relokacji. W punkcie nr 3 wzywa się państwa członkowskie UE do wypełnienia decyzji Rady w zakresie systematycznej relokacji uchodźców z Grecji i Włoch, włączając w to osoby przybyłe do tych państw po 20 marca 2016 r.

Obecnie, w Parlamencie Europejskim zasiada 18 europosłów związanych  z Platformą Obywatelską. Są to: Michał Boni, Jerzy Buzek, Róża Thun, Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Bogdan Wenta, Bogdan Zdrojewski i Tadeusz Zwiefka.

Zgodnie z protokołem z obrad PE, Jerzy Buzek i Jan Olbrycht nie uczestniczyli w czwartkowym głosowaniu nad rezolucją B8-0340/2017. W głosowaniu wzięło udział jedynie 16 posłów PO.

Za przyjęciem rezolucji zagłosowali: M Boni, R. Thun, J. Wałęsa, B. Zdrojewski, T. Zwiefka oraz D. Hübner.

Jedenastu posłów wstrzymało się od głosowania. Byli to: D. Jazłowiecka, A. Kozłowska-Rajewicz, B. Kudrycka, J. Lewandowski, E. Łukacijewska, J. Pitera, M. Plura, D. Rosati, A. Szejnfeld, B. Wenta.  

W związku z tym, iż 2 z 18 europosłów Platformy Obywatelskiej nie wzięło udziału w głosowaniu, wypowiedź została uznana za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!