Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosły wydatki na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów?

O ile wzrosły wydatki na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów?

O ile wzrosły wydatki na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów?

Krzysztof Bosak

Wicemarszałek Sejmu
Konfederacja

Kwestia podwyższania pieniędzy na wasze własne wydatki. Dam tylko jeden przykład. Budżet kancelarii premiera: 2015 r. – 147 mln zł, 2018 r. – już ponad dwa razy więcej, bo 342 mln zł. W tym roku to będą 594 mln zł, a w przyszłym roku zaplanowaliście ponad cztery razy więcej – 800 mln zł.

Posiedzenie Sejmu, 29.09.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 29.09.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z danymi Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyniosły 146,8 mln zł, a w roku 2018 – 342,5 mln zł.
 • Jak wynika z procedowanego obecnie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2021 rok, wydatki na kancelarię premiera, w stosunku do planów z początku roku, mają wzrosnąć o 214,6 mln zł: z 379,7 mln zł do 594,3 mln zł. Centrum Informacyjne Rządu wyjaśnia, że zwiększenie budżetu kancelarii ma związek ze wzrostem liczby zadań, które ta instytucja realizuje.
 • W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 przewidziano wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości 830,9 mln zł, czyli nawet większej, niż podał Krzysztof Bosak.
 • Ponieważ kwoty przytoczone przez posła Konfederacji są zgodne z oficjalnymi danymi, wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

Podczas posiedzenia Sejmu 29 września debatowano m.in. nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021, który wpłynął do Sejmu 22 września. Obecnie ustawa znajduje się w rękach marszałka Senatu i prezydenta. W głosowaniu, które odbyło się 1 października, projekt został poparty w zasadzie tylko przez posłów Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz15. „Za” zagłosowało również po jednym deputowanym z Koalicji Europejskiej, Lewicy i Porozumienia, a także trzech posłów niezrzeszonych.

W nowelizacji budżetu zaplanowano wzrost wydatków ponad 30 państwowych jednostek budżetowych, w tym również Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPMR). Pomysł ten jest krytykowany przez polityków opozycji, w tym Konfederację. Przedstawiciel tej partii Krzysztof Bosak zwrócił z mównicy sejmowej uwagę, że pomiędzy 2015 a 2022 rokiem wzrost wydatków na kancelarię premiera może sięgnąć ponad 650 mln zł, podczas gdy budżety innych jednostek sektora publicznego stoją w miejscu.

O ile wzrosły wydatki na kancelarię premiera w ostatnich latach?

Dane dotyczące wydatków KPRM w poszczególnych latach są zbierane przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach „Analiz wykonania budżetu państwa”. Kwoty te w ostatnich latach kształtowały się następująco:

 • w 2015 roku: plan (po zmianach) 155 837 500 zł, wykonanie 146 827 800 zł (94,2 proc. planu),
 • w 2016 roku: plan 161 606 100 zł, wykonanie 154 546 700 zł (95,6 proc. planu),
 • w 2017 roku: plan 221 476 800 zł, wykonanie 203 594 200 zł (91,9 proc. planu),
 • w 2018 roku: plan 365 516 400 zł, wykonanie 342 516 600 zł (93,7 proc. planu),
 • w 2019 roku: plan 342 645 600 zł, wykonanie 335 233 500 zł (97,8 proc. planu),
 • w 2020 roku: plan 11 287 821 400 zł, wykonanie 11 119 098 300 zł (98,5 proc. planu).

Jak podaje NIK, w pierwotnej ustawie budżetowej na 2020 rok wydatki na KPRM zostały zaplanowane w kwocie 360 029 000 zł. W ciągu roku zwiększono je do 11 287 821 400 zł. Większość tej kwoty została przeznaczona na działania podejmowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, w tym przede wszystkim na nowo utworzoną rezerwę celową i wpłaty środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W pierwotnej ustawie budżetowej na 2021 rok wydatki KPRM wróciły do podobnego poziomu co przed 2020 rokiem i zostały zaplanowane na poziomie 379 757 000 zł. W procedowanej nowelizacji budżetu na rok 2021 wydatki kancelarii premiera podniesiono jednak o 214,6 mln zł – do 594 305 000 zł, czyli o 56,5 proc. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:

 • zwiększenia dotacji dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego – o 200,2 mln zł,
 • zwiększenia wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację budynków Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) oraz na wymianę systemu multimedialnego wraz z rozbudową o elementy systemu wideokonferencyjnego w sali im. A. Frycza Modrzewskiego, w której odbywają się posiedzenia Rady Ministrów – o 7,4 mln zł.

W związku z szumem medialnym, jaki powstał wokół nowelizacji, Centrum Informacyjne Rządu opublikowało  oświadczenie w sprawie podniesienia wydatków na kancelarię premiera. Czytamy w nim, że ze zwiększonego budżetu zostanie sfinansowana dotacja celowa w wysokości 200 mln zł dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań wspierających proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych. O 214 tys. zł wzrośnie również dotacja dla KSAP, dzięki czemu słuchacze mają otrzymać wyższe stypendia.

Wzrost wydatków na KPRM największy wśród wszystkich jednostek

Zwiększenie wydatków dotyczy wszystkich jednostek budżetowych, oprócz Polskiej Akademii Nauk oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jednak dla żadnej z państwowych jednostek budżetowych nie zaplanowano tak dużego skoku wydatków, jak ma to miejsce w przypadku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (56,5 proc.). Portal Konkret24 wyliczył, że wraz z wejściem nowelizacji w życie drugi najwyższy wzrost odnotuje Urząd Patentowy – o 20,4 proc. Na kolejnym miejscu znajdzie się Centralne Biuro Antykorupcyjne, w przypadku którego wydatki wzrosną o 17,8 proc.

Dla porównania Kancelaria Prezydenta RP otrzyma „jedynie” 4 mln zł więcej, niż przewidywała pierwotna ustawa budżetowa. Wydatki na tę instytucję wzrosną z 200 927 000 zł do 204 971 000 zł, czyli o 2 proc. Kancelaria Sejmu otrzyma z budżetu państwa 524 622 000 zł (o 9 mln zł więcej, niż zakładano w pierwotnej ustawie budżetowej, wzrost o 1,8 proc.), a Kancelaria Senatu – 112 971 000 zł (o 3,9 mln zł więcej, wzrost o 3,6 proc.).

Wydatki na KPRM w 2022 roku

30 września do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2022, który obecnie znajduje się w pierwszym czytaniu. Z zawartego w projekcie zestawienia zbiorczego wynika, że do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z budżetu państwa ma trafić 830 968 000 zł.

Kancelaria prezydenta otrzyma tymczasem 212 245 000 zł. Kancelaria Sejmu może w 2022 roku liczyć na 576 868 000 zł, natomiast do Kancelarii Senatu trafi 140 103 000 zł.

Jeśli chodzi o całość budżetu na 2022 roku, w ustawie przyjęto:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 481,4 mld zł,
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 512,4 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości 30,9 mld zł.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!