Strona główna Wypowiedzi O ile wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego?

O ile wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego?

O ile wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Po pierwsze podwójna, przyspieszona podwyżka w 2019 to jest 15% podwyżki, od września 2019 roku, jeżeli dodamy do tego podwyżkę kwietniową i waloryzację, to na przykład dla nauczyciela dyplomowanego to jest wzrost o 708 złotych w zasadniczym wynagrodzeniu

Polskie Radio Program I, 09.04.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 09.04.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy stroną rządową a przedstawicielami NSZZ “Solidarność”, od września 2019 roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli powinno wzrosnąć o 15% w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 roku. Wzrost ten uwzględnia waloryzację z roku 2019, oraz planowaną wcześniej 5-procentową podwyżkę od września 2019 roku.

Po wdrożeniu podwyżek wynagrodzenie zasadnicze ma wynieść (w nawiasie podane wynagrodzenie dla magistra z przygotowaniem pedagogicznym z grudnia 2018 oraz różnica):

 • nauczyciela stażysty – 2780 zł (2417; 363)
 • nauczyciela kontraktowego – 2860 zł (2487; 373)
 • nauczyciela mianowanego – 3248 zł (2824; 424)
 • nauczyciela dyplomowanego – 3815 zł (3317; 498)

Anna Zalewska w swoich obliczeniach uwzględnia jednak także podwyżkę “kwietniową” oraz “waloryzację”. Ma zapewne na myśli spóźnioną, doroczną waloryzację wynagrodzenia zasadniczego z kwietnia 2018 roku oraz waloryzację z roku 2017.

Punktem odniesienia dla jej obliczeń jest więc stan z 2016 roku. Nauczyciele z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym zarabiali wtedy (w nawiasie podana różnica między wynagrodzeniem z 2016 r., a planowanym po podwyżkach 2019 r.):

 • nauczyciel stażysta – 2265 zł (515 zł)
 • nauczyciel kontraktowy – 2331 zł (529 zł)
 • nauczyciel mianowany – 2647 zł (601 zł)
 • nauczyciel dyplomowany – 3109 zł (706 zł)

Z podanych powyżej danych wynika, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego
(z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym)
ma zwiększyć się do września 2019 roku,
po waloryzacjach z lat 2017, 2018 i 2019
oraz po dwóch podwyżkach planowanych na wrzesień 2019 roku
o 706 zł (z 3109 do 3815 zł).

Minister Anna Zalewska pomyliła się więc o 2 zł, co uznajemy za drobny błąd. Całą treść wypowiedzi oceniamy jako prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!