Strona główna Wypowiedzi Od 2016 roku spada stopa inwestycji. Polska druga od końca w UE

Od 2016 roku spada stopa inwestycji. Polska druga od końca w UE

Od 2016 roku spada stopa inwestycji. Polska druga od końca w UE

Katarzyna Lubnauer

Posłanka
Nowoczesna

Inwestycje (w porównaniu do rządów PO-PSL – przyp. Demagog) spadły z 20,1 (…) proc. PKB do, w tej chwili, 16,9 proc. PKB.

7. dzień tygodnia w Radiu ZET, 05.06.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

7. dzień tygodnia w Radiu ZET, 05.06.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z danymi Eurostatu w 2015 roku stopa inwestycji wyniosła w Polsce 20,1 proc., a w roku 2021 – 16,6 proc.
 • W ubiegłym roku Polska zajęła przedostatnie miejsce w UE (gorszy wynik odnotowała tylko Grecja).
 • Wypowiedź Katarzyny Lubnauer uznajemy za prawdziwą.

Lubnauer o spadku stopy inwestycji w Polsce

Katarzyna Lubnauer 5 czerwca gościła w programie „7. dzień tygodnia w Radiu ZET”. W trakcie dyskusji odwołała się do przemówienia Jarosława Kaczyńskiego z konwencji Prawa i Sprawiedliwości, które jej zdaniem było rozczarowujące.

Posłanka wskazywała na to, że prezes PiS w dużej mierze skupiał się na tym, na co wydano pieniądze w czasie rządów jego partii, zamiast na efektach wykonanych inwestycji. Lubnauer podała przykład m.in. niepowodzenia programu 500+ w zwiększeniu dzietności oraz spadku poziomu inwestycji w czasie obecnych rządów.

Czym są nakłady inwestycyjne?

Według definicji krajowej, używanej przez Główny Urząd Statystyczny, nakładami inwestycyjnymi są:

„nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji”.

Nakłady inwestycyjne można podzielić ze względu na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Do nakładów na środki trwałe zalicza się: 

 • budynki i budowle,
 • dokumentacje projektowo-kosztorysowe,
 • maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
 • środki transportu,
 • i inne.

Szerszą kategorią są nakłady brutto na środki trwałe, które – poza nakładami inwestycyjnymi w rozumieniu krajowym – obejmują również nakłady na:

 • produkty własności intelektualnej,
 • doszacowania koncepcyjne z tytułu Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) – nakłady na działalność badawczo-rozwojową, nakłady na systemy uzbrojenia, nakłady poniesione na małe narzędzia, użytkowane przez okres dłuższy niż 1 rok, oraz koszty likwidacji dużych aktywów kapitałowych,
 • doszacowania z tytułu kompletności danych – nakłady na oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie oraz szara strefa.

Jak zmieniały się nakłady inwestycyjne za rządów Zjednoczonej Prawicy?

Dane dotyczące nakładów brutto na środki trwałe w stosunku do PKB znajdziemy w bazie Eurostatu. Zgodnie z nimi w 2015 roku wskaźnik ten w przypadku Polski wynosił 20,1 proc., natomiast w roku 2021 spadł do 16,6 proc. 

Stopa inwestycji za całych rządów Prawa i Sprawiedliwości jest niższa niż za ich poprzedników. W czasie, gdy u władzy była koalicja PO-PSL, najniższy wskaźnik został odnotowany w 2013 roku – 18,9 proc. Od 2016 roku każdorazowo stopa inwestycja była niższa od tego wyniku.

Polska w ogonie UE

W 2021 roku średnia stopa inwestycji w Unii Europejskiej wyniosła 22 proc., a w strefie euro – 21,9 proc. Najwyższy wynik odnotowały Estonia (28,6 proc.) i Węgry (27,1 proc.). Gorszy wskaźnik od Polski miała tylko Grecja, gdzie nakłady brutto na środki trwałe w stosunku do PKB wyniosły w 2021 roku 12,9 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!