Czas czytania: około min.

Od 2016 roku spada stopa inwestycji. Polska druga od końca w UE

08.06.2022 godz. 15:07

Wypowiedź

fot. Łukasz Kamiński / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Analiza w pigułce

 • Zgodnie z danymi Eurostatu w 2015 roku stopa inwestycji wyniosła w Polsce 20,1 proc., a w roku 2021 – 16,6 proc.
 • W ubiegłym roku Polska zajęła przedostatnie miejsce w UE (gorszy wynik odnotowała tylko Grecja).
 • Wypowiedź Katarzyny Lubnauer uznajemy za prawdziwą.

Lubnauer o spadku stopy inwestycji w Polsce

Katarzyna Lubnauer 5 czerwca gościła w programie „7. dzień tygodnia w Radiu ZET”. W trakcie dyskusji odwołała się do przemówienia Jarosława Kaczyńskiego z konwencji Prawa i Sprawiedliwości, które jej zdaniem było rozczarowujące.

Posłanka wskazywała na to, że prezes PiS w dużej mierze skupiał się na tym, na co wydano pieniądze w czasie rządów jego partii, zamiast na efektach wykonanych inwestycji. Lubnauer podała przykład m.in. niepowodzenia programu 500+ w zwiększeniu dzietności oraz spadku poziomu inwestycji w czasie obecnych rządów.

Czym są nakłady inwestycyjne?

Według definicji krajowej, używanej przez Główny Urząd Statystyczny, nakładami inwestycyjnymi są:

„nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji”.

Nakłady inwestycyjne można podzielić ze względu na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Do nakładów na środki trwałe zalicza się: 

 • budynki i budowle,
 • dokumentacje projektowo-kosztorysowe,
 • maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
 • środki transportu,
 • i inne.

Szerszą kategorią są nakłady brutto na środki trwałe, które – poza nakładami inwestycyjnymi w rozumieniu krajowym – obejmują również nakłady na:

 • produkty własności intelektualnej,
 • doszacowania koncepcyjne z tytułu Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) – nakłady na działalność badawczo-rozwojową, nakłady na systemy uzbrojenia, nakłady poniesione na małe narzędzia, użytkowane przez okres dłuższy niż 1 rok, oraz koszty likwidacji dużych aktywów kapitałowych,
 • doszacowania z tytułu kompletności danych – nakłady na oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie oraz szara strefa.

Jak zmieniały się nakłady inwestycyjne za rządów Zjednoczonej Prawicy?

Dane dotyczące nakładów brutto na środki trwałe w stosunku do PKB znajdziemy w bazie Eurostatu. Zgodnie z nimi w 2015 roku wskaźnik ten w przypadku Polski wynosił 20,1 proc., natomiast w roku 2021 spadł do 16,6 proc. 

Stopa inwestycji za całych rządów Prawa i Sprawiedliwości jest niższa niż za ich poprzedników. W czasie, gdy u władzy była koalicja PO-PSL, najniższy wskaźnik został odnotowany w 2013 roku – 18,9 proc. Od 2016 roku każdorazowo stopa inwestycja była niższa od tego wyniku.

Polska w ogonie UE

W 2021 roku średnia stopa inwestycji w Unii Europejskiej wyniosła 22 proc., a w strefie euro – 21,9 proc. Najwyższy wynik odnotowały Estonia (28,6 proc.) i Węgry (27,1 proc.). Gorszy wskaźnik od Polski miała tylko Grecja, gdzie nakłady brutto na środki trwałe w stosunku do PKB wyniosły w 2021 roku 12,9 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub