Strona główna Wypowiedzi Państwo konsoliduje udziały w Orlenie. Fuzja z Lotosem i PGNiG

Państwo konsoliduje udziały w Orlenie. Fuzja z Lotosem i PGNiG

Państwo konsoliduje udziały w Orlenie. Fuzja z Lotosem i PGNiG

Jacek Sasin

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Sam Orlen (…) do momentu tej fuzji był kontrolowany przez Skarb Państwa w zaledwie 27 proc. Dzisiaj osiągnęliśmy, dzięki fuzji z Lotosem i z PGNiG, że udział Skarbu Państwa we własności, w strukturze własnościowej Orlenu to jest 49,9 proc.

Gość Wydarzeń, 20.12.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Wydarzeń, 20.12.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Przed fuzją z Lotosem do Skarbu Państwa należało 117 710 196 akcji PKN ORLEN, co stanowiło 27,52 proc. ogółu.
  • Od 1 sierpnia 2022 roku, czyli od momentu połączenia Orlenu i Lotosu, udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki wzrósł do 35,66 proc.
  • Po fuzji z PGNiG (która miała miejsce 2 listopada 2022 roku) udział Skarbu Państwa wzrósł do 49,9 proc.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Kontrowersje wokół fuzji spółek

Pomysł połączenia spółek PKN Orlen, Lotos i PGNiG pojawił się już w pierwszych latach rządów po objęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę. Media zastanawiały się wówczas nad potencjalnymi problemami i wyzwaniami wynikającymi z tego rozwiązania. Proces został oficjalnie zainicjowany w 2018 roku po podpisaniu listu intencyjnego.

Swoje wątpliwości w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem zgłosiła Komisja Europejska. Koncentracja przedsiębiorstw miała wymiar unijny, w związku z czym pojawiły się obawy, że przejęcie to może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw paliw oraz konkurencję na powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiadujących.

Orlen po konsultacjach z KE przedstawił środki zaradcze, czyli rozwiązania, których celem jest wyeliminowanie problemów w zakresie konkurencji. Więcej na ten temat przeczytasz w naszej analizie dotyczącej tych negocjacji.

Wśród rozwiązań znalazło się zbycie części udziałów Lotosu w Rafinerii Gdańskiej (które trafiły do spółki Saudi Aramco) oraz sprzedaż ok. 400 stacji paliw węgierskiej spółce MOL. Na łamach naszego portalu dowiesz się więcej o doniesieniach, jakoby spółka ta miała powiązania z rosyjskim Kremlem.

Do fuzji z Lotosem doszło w sierpniu 2022 roku

Pod koniec 2021 roku, czyli jeszcze przed konsolidacją spółek, do Skarbu Państwa należało 117 710 196 akcji PKN ORLEN, co stanowiło 27,52 proc. kapitału zakładowego Spółki (Sprawozdanie finansowe za III kwartał, s. 51).

Akcje Skarbu Państwa w Lotosie z kolei wynosiły pod koniec 2021 roku 53,19 proc. (Sprawozdanie Zarządu z Działalności za 2021, s. 7). Do fuzji Orlenu i Lotosu doszło oficjalnie 1 sierpnia 2022 roku.

Od tego momentu udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki wzrósł do 35,66 proc., co przekłada się na 223 414 424 akcje PKN Orlen (Sprawozdanie finansowe za III kwartał, s. 66).

Połączenie z PGNiG w listopadzie 2022 roku

Jak czytamy w sprawozdaniu PGNiG, struktura akcjonariatu stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku w 71,88 proc. podlegała Skarbowi Państwa. Był to odsetek dokładnie taki sam jak rok wcześniej.

Na początku listopada 2022 roku doszło do połączenia PKN Orlen ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Sprawozdanie finansowe za III kwartał, s. 52). Orlen dokonał podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, które zostały następnie przyznane akcjonariuszom PGNiG.

W związku z tym duża część akcji trafiła do Skarbu Państwa, który od tej chwili posiada 579 310 083 akcje PKN Orlen, co obecnie przekłada się na 49,9 proc. kapitału zakładowego Spółki (Sprawozdanie finansowe za III kwartał, s. 69).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!