Strona główna Wypowiedzi Pary jednopłciowe pozwały Polskę. Historyczny wyrok ETPC?

Pary jednopłciowe pozwały Polskę. Historyczny wyrok ETPC?

Pary jednopłciowe pozwały Polskę. Historyczny wyrok ETPC?

Anna Maria Żukowska

Posłanka
Nowa Lewica

[…] właśnie dzisiaj Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął historyczną decyzję w sprawie Polski i praw związków jednopłciowych. Uznał, że Polska narusza art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka poprzez brak zapewnienia możliwości uznania i ochrony związków osób tej samej płci.

Posiedzenie Sejmu RP, 12.12.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu RP, 12.12.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) 12 grudnia 2023 roku wydał wyrok w sprawie skargi pięciu par jednopłciowych żyjących w Polsce. Dotyczyła ona braku możliwości zawarcia przez nich małżeństwa lub innej formy legalizacji ich związków.
  • Trybunał sześcioma głosami do jednego uznał, że Polska naruszyła art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka, czyli prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego. 
  • ETPC w wyroku podkreśla, że Polska nie wywiązała się ze swojego obowiązku zapewnienia skarżącym szczególnych ram prawnych przewidujących uznanie i ochronę ich związków.
  • Wypowiedź posłanki Anny Marii Żukowskiej oceniamy jako prawdę.

12 grudnia 2023 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie przeciwko Polsce otwartej po skardze pięciu par jednopłciowych żyjących w naszym kraju. Pary chciały zawrzeć małżeństwo, w związku z czym każdy ze skarżących – w innych dniach – oświadczył przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że nie ma przeszkód uniemożliwiających mu zawarcie takiego związku z partnerem tej samej płci (pkt 4).

W każdym z tych przypadków kierownik urzędu stanu cywilnego wydał decyzję odmowną, powołując się na przepisy prawa krajowego, które definiują małżeństwo wyłącznie jako związek kobiety i mężczyzny.

ETPC: Polska naruszyła Konwencję o ochronie praw człowieka

Skarżący odwoływali się od decyzji urzędu stanu cywilnego do polskich sądów, część skierowała się też do Trybunału Konstytucyjnego. Bezskutecznie: apelacje odrzucano (pkt 6 i 7), a Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie (pkt. 12). Co na to ETPC? Orzekł na korzyść skarżących par. 

Sześcioma głosami do jednego uznano, że Polska naruszyła art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka (końcowe postanowienia sądu, pkt 4). Chodzi o prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego. Brzmi on następująco:

„1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób”.

W wyroku można przeczytać, że zdaniem Trybunału Polska nie wywiązała się ze swojego obowiązku zapewnienia skarżącym szczególnych ram prawnych przewidujących uznanie i ochronę ich związków (pkt 123). ETPC podkreślił, że konsekwencją był brak możliwości uregulowania podstawowych aspektów ich życia.

ETPC wzywa do ochrony prawnej dla par tej samej płci

Trybunał przypomniał, że obecna Komisarz Praw Człowieka (pkt 75), jak i jej poprzedniczki, wielokrotnie wzywała państwa członkowskie do wprowadzenia ochrony prawnej dla par tej samej płci, co najmniej w formie związku cywilnego lub zarejestrowanego związku partnerskiego. 

Ochrona ta ma zaspokoić potrzeby par tej samej płci, które pozostają w stabilnych i zaangażowanych związkach. Ponadto wynika ona z zasady, że każdy jest równy wobec prawa. Podkreślono, że niezależnie czy dane państwo takie pary uznaje, tworzą one rodziny, w których wychowywane są także dzieci.

Społeczności LGBT+ z zadowoleniem przyjęły wyrok ETPC

Wyrok ETPC odbił się szerokim echem w mediach (1, 2, 3, 4) i został entuzjastycznie przyjęty przez społeczności LGBT+ w Polsce (1, 2, 3, 4). Nazywa się go przełomowym i historycznym, ale czy będzie miał przełożenie na polskie prawo? To zależy od nowego rządu Donalda Tuska.

Ministra ds. równości Katarzyna Kotula zadeklarowała, że zapewnienie równych praw osobom nieheteronormatywnym w kwestii możliwości legalizacji ich związków będzie jednym z jej priorytetów. 

Legalizację związków jednopłciowych zapowiadały partie wchodzące w obecną koalicję rządzącą. Uchwalenie ustawy o związkach partnerskich obiecywała Koalicja Obywatelska, z kolei Lewica opowiadała się także za równością małżeńską. Ostatecznie jednak ta kwestia nie znalazła się w umowie koalicyjnej.

Prawa osób LGBT+ w Polsce

Według raportu ILGA-Europe dotyczącego równouprawnienia osób LGBT+ Polska zajęła ostatnie miejsce wśród państw UE i to po raz czwarty z rzędu. Nasz kraj zdobył 15 punktów na 100 możliwych. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnej analizie.

ILGA-Europe sporo miejsca w swoim raporcie poświęciła problemom rodzin jednopłciowych, w których jedna z osób pochodzi z Polski. Nawet gdy w drugim z państw ich związek jest uznawany, to pary takie muszą walczyć o prawne uznanie ich rodzicielstwa również w Polsce. W raporcie szeroko opisano także m.in. sytuację dzieci i młodzieży LGBT+ w szkołach. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!