Strona główna Wypowiedzi PO postulowała wybór sędziów KRS przez Sejm? Sprawdzamy

PO postulowała wybór sędziów KRS przez Sejm? Sprawdzamy

PO postulowała wybór sędziów KRS przez Sejm? Sprawdzamy

Zbigniew Ziobro

Poseł
Suwerenna Polska

To Platforma Obywatelska w swoich materiałach programowych z 2005 r. wskazywała, że sędziowie w praktyce nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie prawa. Postulowała, aby uniezależnić sądownictwo dyscyplinarne od sędziowskiej korporacji i wprowadzić Sąd Dyscyplinarny Zawodów Prawniczych, których członków nominowałby prezydent. Proponowała, aby wyboru KRS dokonywał Sejm. Opowiadała się za zmianami, które dziś obłudnie sabotuje.

Rzeczpospolita, 09.01.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Rzeczpospolita, 09.01.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Pod koniec 2005 roku został opublikowany dokument „Państwo dla obywatela. Plan rządzenia 2005-09” pod nadzorem Jana Rokity (ówczesnego wiceszefa PO). Nie był to jednak oficjalny materiał programowy. Za jego opracowanie odpowiadał Instytut Państwa i Administracji.
 • W dokumencie znalazły się zapisy postulujące wybór 22 z 25 członków KRS przez Sejm. Kandydatów na sędziów miałyby wskazywać senaty wyższych szkół akademickich.
 • Eksperci odpowiedzialni za przygotowanie publikacji postulowali odejście od korporacyjnego modelu na rzecz niezależnego organu decydującego o odpowiedzialności karnej sędziów. Miałby być nim Sąd Dyscyplinarny Zawodów Prawniczych, którego członków nominowałby prezydent na 4-letnie kadencje.
 • Zbigniew Ziobro celnie wskazuje postulaty, które znalazły się w planie rządzenia, jednak mylnie sugeruje, że były to materiały programowe PO. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.
 • W przeszłości sprawdzaliśmy podobną wypowiedź Marcina Warchoła. Z jej analizą zapoznasz się tutaj.

Rzekoma hipokryzja PO

Na początku tygodnia Rzeczpospolita” opublikowała obszerny wywiad ze Zbigniewem Ziobro. Polityk, pytany o kwestie związane z niezależnością sądownictwa, zarzucał hipokryzję zarówno UE, jak i Platformie Obywatelskiej.

Prokurator generalny i szef resortu sprawiedliwości stwierdził, że UE stosuje podwójne standardy wobec Polski i Niemiec. Argumentował, że Polska jest karana przez TSUE za to, że sędziów wybiera parlament, podczas gdy Trybunał nie reaguje na wybór sędziów przez polityków w Niemczech.

Zbigniew Ziobro skrytykował także największą partię opozycyjną, przypominając jej rzekome plany z 2005 roku. Wówczas PO w programie wyborczym miała postulować uniezależnienie sądownictwa poprzez utworzenie Sądu Dyscyplinarnego Zawodów Prawniczych oraz wybór członków KRS przez izbę niższą parlamentu. Z kolei dziś PO ma krytykować wybór sędziów przez sejm.

„Państwo dla obywatela” inspiracją dla PO

W grudniu 2005 roku światło dzienne ujrzał dokument „Państwo dla obywatela. Plan rządzenia 2005-09”. Za jego publikację był odpowiedzialny Jan Rokita, ówczesny wiceprzewodniczący PO, który zainicjował pracę w ramach organizacji pozarządowej – Instytut Państwa i Administracji.

W raporcie nie stwierdzono, że jest to materiał programowy Platformy Obywatelskiej, nie znajduje się w nim również logo PO. Co więcej, jak możemy przeczytać we wstępie przygotowanym przez Jana Rokitę:

„Przedkładając, wraz z Zespołem Autorskim, tę syntezę Planu Rządzenia wszystkim, którzy mają potrzebę w jakikolwiek sposób z niej skorzystać, nie ukrywam zarazem, że liczę w pierwszym rzędzie na to, że będzie ona inspiracją intelektualną dla Platformy Obywatelskiej”.

Nowa KRS krokiem w stronę niezależności

W przytaczanym dokumencie postulowano przekształcenie KRS z instytucji „stojącej na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów” w „instytucję stojącą na straży prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezawisłych sędziów w niezależnych sądach”. 

Taka zmiana oznaczała „nowe ukierunkowanie misji KRS z wyłącznej troski o kondycję korporacji sędziowskiej – na zagwarantowanie obywatelowi – klientowi sądu prawa do sprawiedliwego wyroku, a więc także szybkiego, kompetentnego i dobrze zorganizowanego rozpatrzenia jego sprawy”.

Innymi słowy, chodziło o to, aby sądy służyły obywatelom. Zmiany te wymagały przeobrażeń w obszarze strukturalnym. W wyniku prac eksperci zaproponowali nowy sposób wyboru sędziów do KRS.

Sejm odpowiedzialny za wybór KRS

dokumencie wysunięto pomysł, aby 22 z 25 członków Rady wybierał sejm. Wybór miałby być dokonywany na 5-letnie kadencje spośród kandydatów dysponujących autorytetem moralnym i zawodowym. Za zgłoszenia kandydatur miałaby być odpowiedzialne senaty wyższych szkół akademickich.

Propozycja z końcówki 2005 roku zakłada więc pewne odpolitycznienie procesu wyboru sędziów. Założono, że politycy nie mogą mięć wpływu na kandydatury, które będą poddane pod głosowanie. 

Walka z „bezprawiem” wśród sędziów

Jako jeden z problemów sądownictwa zdiagnozowano również system bezwzględnych immunitetów i sądownictwa dyscyplinarnego. Funkcjonujący model korporacyjny miał uniemożliwiać de facto pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów, nawet jeżeli naruszenie prawa nie było związane z wykonywaniem przez nich tego zawodu.

Chcąc ograniczyć „bezprawie” wśród sędziów, wymyślono powołanie niezależnego organu, który decydowałby o odpowiedzialności dyscyplinarnej wszystkich zawodów prawniczych. Miałby być to nowy rodzaj sądu – Sąd Dyscyplinarny Zawodów Prawniczych.

Nominacji na 4-letnie kadencje z grona najwybitniejszych prawników (praktyków i uczonych) powinien dokonywać prezydent. Sąd Dyscyplinarny Zawodów Prawniczych orzekałby o odpowiedzialności prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i komorników.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!