Strona główna Wypowiedzi Polska czy Niemcy? Kto udziela większej pomocy Ukrainie

Polska czy Niemcy? Kto udziela większej pomocy Ukrainie

Polska czy Niemcy? Kto udziela większej pomocy Ukrainie

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu
Polska 2050 Szymona Hołowni

Oni (Niemcy – przyp. Demagog) wydają sześciokrotnie mniej, w porównaniu do PKB, na doposażanie, na wspieranie Ukrainy, niż wydaje Polska.

Fakty po faktach, 17.09.2022

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Fakty po faktach, 17.09.2022

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Polska zobowiązała się przekazać Ukrainie pomoc w wysokości 2,8 mld dolarów (w tym 1,8 mld dolarów na pomoc wojskową). Tym samym deklarowana pomoc odpowiada 0,49 polskiego PKB.
 • Niemcy z kolei zadeklarowały pomoc opiewającą na kwotę 3,1 mld dolarów (w tym 1,2 mld na pomoc wojskową). Niemieckie zobowiązania odpowiadają 0,08 proc. krajowego PKB, czyli sześciokrotnie mniej niż w przypadku Polski.
 • Zarówno Polska, jak i Niemcy wywiązały się w 100 proc. z zadeklarowanej pomocy wojskowej. Nie posiadamy informacji, jak wydatkowano 1 mld dolarów na pomoc finansową w przypadku Polski i 1,9 mld dolarów na pomoc humanitarną i finansową w przypadku Niemiec.
 • W związku z tym, że dysponujemy niepełnymi statystykami, wypowiedź oceniamy za nieweryfikowalną.
 • Warto jednak odnotować, że tylko zrealizowana pomoc wojskowa w relacji do PKB była dziewięciokrotnie wyższa po stronie Polski (0,27 proc.) niż po stronie Niemiec (0,03 proc.).

USA oferują największą pomoc budżetową

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie Kiel Institute For The World Economy prowadzi raport, w którym zawarte są informacje na temat pomocy udzielanej Ukrainie.

Od 31 stycznia do 3 sierpnia 2022 roku wśród państw przeznaczających najwięcej środków budżetowych na pomoc Ukrainie znajdują się Stany Zjednoczone (3,9 mld euro) oraz Niemcy (1,3 mld euro). USA zobowiązały się jednak do przeznaczenia 8,5 mld euro, podczas gdy Niemcy wywiązały się z zobowiązań w 100 proc.

Wśród krajów, które przeznaczyły powyżej 1 mld euro, jest jeszcze Kanada (1,15 mld euro – 65 proc. zobowiązań). Dalej uplasowała się Wielka Brytania (0,6 mld euro – 56 proc. zobowiązań). Francuzi z kolei przeznaczyli 0,3 mld euro, czyli 54 proc. zobowiązań. 

Gdyby poza państwami uwzględnić Unię Europejską, znalazłaby się ona na 2. miejscu. Natomiast Polska nie została uwzględniona w opublikowanym zestawieniu.

Polska w czołówce państw, które deklarują pomoc Ukrainie

Kwoty przekazywane Ukrainie mogą być większe, gdyż środki płynące do naszego sąsiada nie muszą pochodzić tylko z budżetów krajowych. Niestety, w tym wypadku musimy bazować wyłącznie na kwotach deklarowanych.

Z dostępnych danych wynika, że liderem zadeklarowanej pomocy dla Ukrainy są Stany Zjednoczone. Waszyngton zobowiązał się do wsparcia opiewającego na sumę 44,5 mld dolarów, z czego 25 mld dolarów to pomoc militarna, 9,2 mld dolarów to pomoc humanitarna, a 10,3 mld to pomoc finansowa.

Na drugim miejscu znajduje się Unia Europejska, która oświadczyła, że przeznaczy łącznie 16,2 mld dolarów – ¾ tej kwoty to pomoc finansowa. Na trzecim miejscu uplasowała się Wielka Brytania (6,5 mld dolarów, z czego 4 mld to pomoc militarna).

Tuż za podium plasują się Niemcy, które obiecały pomoc o wartości 3,1 mld dolarów. Piąta jest Kanada z zadeklarowaną pomocą w wysokości 3 mld dolarów. Szósta Polska zobowiązała się do wsparcia w kwocie 2,8 mld dolarów (1,8 mld dolarów na pomoc wojskową i 1 mld euro na pomoc finansową).

Polskie zobowiązania większe od niemieckich w relacji do PKB

Zobowiązania Polski względem Ukrainy są mniejsze jedynie o 0,3 mld euro w porównaniu do zobowiązań Niemiec. Biorąc jednak pod uwagę dane w stosunku do PKB, Polska wypada lepiej na tle Niemiec.

Według szacunków zobowiązania Polski stanowią 0,49 proc. krajowego PKB, co było trzecim najwyższym wynikiem. W przypadku Niemiec mowa o 0,08 proc. PKB (siedemnaste miejsce). Tym samym deklarowana pomoc Polski w relacji do PKB jest sześciokrotnie większa niż pomoc Niemiec. Należy jednak podkreślić, że są to dane poglądowe, ze względu na brak informacji o zrealizowanej pomocy humanitarnej i finansowej.

Z dostępnych danych wiemy, że Polska w 100 proc. wywiązała się z pomocy wojskowej (1,8 mld dolarów). Nie wiemy jednak, czy pozostały 1 mld dolarów wsparcia finansowego trafił na Ukrainę. Niemcy również wywiązały się w 100 proc. z pomocy wojskowej (1,2 mld euro). Nie mamy jednak informacji, co stało się z pozostałą kwotą (1,9 mld euro).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!