Strona główna Wypowiedzi Polska liderem w liczbie kardiologów? Mazowsze zawyża średnią

Polska liderem w liczbie kardiologów? Mazowsze zawyża średnią

Polska liderem w liczbie kardiologów? Mazowsze zawyża średnią

Waldemar Kraska

Senator
Prawo i Sprawiedliwość

Jest w Polsce mniemanie, że rzeczywiście mamy za mało specjalistów. (…) Na Mazowszu mamy 2 razy więcej kardiologów niż średnia europejska.

Sygnały Dnia, 07.03.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 07.03.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Z najnowszych danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że 28 lutego 2023 roku w Polsce było 5 282 pracujących kardiologów. W 2021 roku liczba ta wynosiła 4 846.
 • W 2021 roku największy dostęp do kardiologów mieli mieszkańcy Mazowsza (26,5 lekarza na 100 tys. mieszkańców), a najmniejszy – województwa zachodniopomorskiego (8,2 lekarza na 100 tys. osób).
 • Według analizy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) Polska znalazła się na 6. miejscu w Europie pod względem liczby kardiologów na milion mieszkańców.
 • Polska rzeczywiście wypada wysoko w rankingu pod względem dostępności kardiologów (12,48 lekarza na 100 tys. osób). Z naszych wyliczeń wynika, że średnia dla państw europejskich wynosi 9,36 lekarza na 100 tys. mieszkańców. Średnia dla województwa mazowieckiego faktycznie jest ponad dwa razy wyższa, jednak wyniki co najmniej 5 województw znajdują się poniżej średniej.
 • Waldemar Kraska zestawił ze sobą nieporównywalne dane i odwołał się do województwa z najwyższą dostępnością lekarzy kardiologów, pomijając przy tym sytuację w innych województwach. Wypowiedź nosi znamiona wybiórczego wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), w związku z czym oceniamy ją jako manipulację.

Kraska odpowiada na zarzut o braki kadrowe lekarzy

Podczas audycji „Sygnały Dnia” 7 marca gościem był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podczas rozmowy został poproszony o odniesienie się do powszechnego założenia, że w Polsce brakuje lekarzy specjalistów, a kolejki do nich są zbyt długie.

Wiceminister postanowił zdementować ten pogląd na przykładzie liczby kardiologów. Przybliżył przy tym dane, które sugerują, że na samym Mazowszu pracuje dwa razy więcej kardiologów, niż wynosi średnia europejska. Wspomniał przy tym, że kolejki znacznie się zmniejszyły m.in. dzięki umożliwieniu lekarzom rodzinnym wypisywania recept na stałe leki.

Ilu jest kardiologów w Polsce?

Z najnowszych danych liczbowych sporządzonych przez Naczelną Izbę Lekarską na dzień 28 lutego 2023 wynika, że w Polsce było 5 351 kardiologów, w tym 5 282 pracowało w zawodzie. Spis ten nie został jednak sporządzony z podziałem na województwa. Na potrzeby analizy skorzystaliśmy z danych Ministerstwa Zdrowia za rok 2021, które mogliśmy porównać z najnowszymi danymi dla Europy – również za rok 2021.

Z naszych obliczeń wynika, że w 2021 roku było w Polsce 4 846 pracujących kardiologów. Najwięcej, bo aż 1 438, pracowało w województwie mazowieckim. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z liczbą 697 kardiologów, a na trzecim – województwo małopolskie (546). Najmniej kardiologów było w województwach: lubuskim (83), opolskim (84) i warmińsko-mazurskim (124).

Poza liczbami bezwzględnymi istotnym wskaźnikiem stosowanym przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne jest liczba kardiologów na milion mieszkańców. Na potrzeby analizy dostosowaliśmy ten wskaźnik do polskich danych podawanych na 100 tys. osób.

Mazowsze liderem pod względem liczby kardiologów

Według danych Ministerstwa Zdrowia wynik dla całego kraju to 12,7 lekarza na 100 tys. mieszkańców. Największą dostępność kardiologów odnotowano w następujących województwach:

 • mazowieckim: 26,5 kardiologa na 100 tys. osób,
 • łódzkim: 20,3 kardiologa na 100 tys. osób,
 • małopolskim: 16 kardiologów na 100 tys. osób.

Z kolei najmniejsza dostępność lekarzy kardiologów była w tych trzech województwach:

 • zachodniopomorskim: 8,2/100 tys.,
 • lubuskim: 8,3/100 tys.,
 • opolskim: 8,7/100 tys.

Jak wypada Polska na tle Europy?

Na podstawie artykułu przygotowanego przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) przygotowaliśmy zestawienie liczby kardiologów w państwach europejskich, dostosowując przelicznik na 100 tys. mieszkańców w 2021 roku (s.59).

Z ustaleń ESC wynika, że Polska znajduje się w czołówce państw pod względem dostępności kardiologów. Nasze państwo zajęło 6. miejsce z wynikiem 12,48. Wyżej sklasyfikowano tylko: Bułgarię (12,9), Luksemburg (13,07), Litwę (19,88), Włochy (22,11) i Grecję (30,14).

Najmniej kardiologów odnotowano: w Irlandii (2,43), w Wielkiej Brytanii (2,57) na Malcie (4,18) oraz w Ukrainie (4,68). Z kolei w często porównywanej do Polski Hiszpanii na 100 tys. mieszkańców przypadło 8,41 kardiologa, a w Niemczech liczba ta wyniosła 4,53.

Ile wynosi średnia europejska?

Na podstawie wspomnianego już artykułu ESC przygotowało infografikę, w której przytoczono nie średnią, lecz medianę liczby kardiologów w skali kontynentu. Po uporządkowaniu wartości liczbowych dla całej Europy środkowy wynik to 8,5 kardiologa na 100 tys. mieszkańców.

Przytoczony przez Waldemara Kraskę wynik dla Mazowsza jest ponad 2 razy większy niż mediana dla całej Europy. Nie możemy jednak porównywać mediany do średniej.

Na podstawie dostępnych danych dla 40 państw europejskich obliczyliśmy średnią liczbę lekarzy kardiologów na 100 tys. mieszkańców – wynosi ona ok. 9,36. Po uwzględnieniu tej wartości stwierdziliśmy, że aż 5 polskich województw nie przekracza średniej europejskiej. W tym zestawieniu województwo mazowieckie wciąż przewyższa wynik średniej europejskiej ponad dwukrotnie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!