Strona główna Wypowiedzi Ponad 2/3 ukraińskich dzieci woli zdalną naukę w szkole w swoim kraju

Ponad 2/3 ukraińskich dzieci woli zdalną naukę w szkole w swoim kraju

Ponad 2/3 ukraińskich dzieci woli zdalną naukę w szkole w swoim kraju

Tomasz Rzymkowski

Prawo i Sprawiedliwość

Według ich (ukraińskich – przyp. Demagog) danych w Polsce, czy na terytorium Polski, uczy się zdalnie 540 tys. dzieci z Ukrainy.

Kwadrans polityczny, 25.04.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kwadrans polityczny, 25.04.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • 20 kwietnia w polskim Ministerstwie Edukacji i Nauki gościła Vira Rohova, wiceminister edukacji Ukrainy.
  • Przekazała ona polskim władzom informację, że łącznie 540 tys. ukraińskich dzieci przebywających w Polsce uczy się w systemie zdalnym w ukraińskich szkołach.
  • Na słowa Rohovej powoływał się na antenie radia RMF FM minister Przemysław Czarnek.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Ukraińska wiceminister z wizytą w Polsce

Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski spotkał się 20 kwietnia z Vira Rohovą, wiceminister oświaty i nauki Ukrainy. Jak czytamy na stronie resortu, spotkanie było poświęcone kształceniu dzieci i młodzieży z Ukrainy w szkołach oraz współpracy ministerstw obu państw.

Dzień później w radiu RMF FM spotkanie podsumował minister edukacji Przemysław Czarnek. Jak poinformował, w polskich szkołach jest obecnie „185 tys. ukraińskich dzieci, z czego 35 tys. w przedszkolach, 135 tys. w szkołach podstawowych i kilkanaście tysięcy w szkołach ponadpodstawowych”.

Większość ukraińskich dzieci nie chodzi do polskich szkół

Powołując się na informacje uzyskane od Viry Rohovej, Czarnek wskazał, że zdecydowana większość, bo około 540 tys. dzieci uchodźców korzysta z nauki zdalnej w systemie ukraińskim, pozostając w łączności z Ukrainą.

W Polsce może być nawet milion ukraińskich dzieci

Według oficjalnych danych do 25 kwietnia numer PESEL został nadany 339 354 osobom z Ukrainy, urodzonym w latach 2004–2015 (roczniki objęte aktualnie obowiązkiem szkolnym). Z drugiej strony, ponieważ jednak część uchodźców wciąż czeka na swój numer identyfikacyjny, liczba ta z pewnością nie oddaje faktycznej liczby dzieci, które uciekły do Polski przed wojną.

Według szacunków badaczy z Ośrodka Badań nad Migracjami pod koniec kwietnia może przebywać w Polsce 1,4-1,55 mln ukraińskich uchodźców. Z kolei szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk wskazuje, że ich liczba może sięgać 2 mln.

Jak szacuje UNICEF, dzieci stanowią połowę wszystkich ukraińskich uchodźców. Do 27 kwietnia do Polski przybyły nawet 3 mln Ukraińców. Nie wszyscy z nich pozostają jednak w Polsce.

Oznacza to, że w Polsce może być od 700 tys. do miliona Ukraińców przed 18. rokiem życia.

Ukraińcy mogą swobodnie uczyć się w polskich szkołach

Dane wskazują, że osoby z roczników 2004–2015 stanowią ok. 69 proc. wszystkich niepełnoletnich Ukraińców zarejestrowanych w systemie. Przyjmując ten sam odsetek dla całej szacowanej populacji uchodźców przed 18. rokiem życia, otrzymujemy liczbę ok. 480-690 tys. osób objętych obowiązkiem szkolnych. Z danych przekazanych przez Czarnka wynika, że obowiązek ten realizuje ok. 690 tys. ukraińskich uczniów (150 tys. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce i 540 tys. zdalnie w Ukrainie). Oznacza to, że obecnie raczej nie ma w Polsce ukraińskich dzieci, które nie realizowałyby obowiązku szkolnego w jednej lub drugiej formie. Pamiętajmy jednak, że są to dane szacunkowe.

Ukraińscy uczniowie z ułatwieniami na egzaminach

Przemysław Czarnek poinformował na antenie RMF FM, że 47 osób z Ukrainy chce zdawać polską maturę, a 7 tys. jest zainteresowanych egzaminem ósmoklasisty.

Wyjaśnił, że ukraińscy uczniowie kończący szkołę podstawową mogli liczyć na udogodnienia podczas egzaminu. W przypadku matematyki polecenia będącą w języku ukraińskim, w którym będzie można również udzielać odpowiedzi.

Jeśli chodzi o język polski, ministerstwo przewiduje możliwość wydłużenia egzaminu o kilkadziesiąt minut, jednak decyzja będzie należała do rady pedagogicznej. Wydłużony został również czas na złożenie deklaracji chęci wzięcia udziału w takim egzaminie.

Prawo cudzoziemców do nauki w Polsce jest przewidziane w art. 165 i art. 166 ustawy o oświacie. Korzystają oni z nauki i opieki na warunkach dotyczących obywateli polskich. Oznacza to m.in., że do placówek w Polsce mogą trafić uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i nauki (od 7. do 18. roku życia).

Więcej o przepisach dotyczących korzystania z polskich szkół przez uchodźców z Ukrainy piszemy w jednej z naszych analiz. Zapoznasz się z nią tutaj.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!