Porozumienie Platformy z lekarzami

02.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

10 października 2007 roku w Warszawie Donald Tusk i Marek Twardowski z Porozumienia Zielonogórskiego podpisali porozumienie ws. poprawy sytuacji w służbie zdrowia.

Dziś jako pierwsza przypomniała o nim Kamila Biedrzycka, powołując się na notę prasową z 2007 roku.

No proszę… Ktoś pamięta? Bo rząd i Porozumienie Zielonogórskie chyba nie: pic.twitter.com/LF2pPncwEY

— Kamila Biedrzycka (@KBiedrzycka) January 2, 2015

 

Treść dokumentu:
B6VvVthIEAEiYft

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.