Strona główna Wypowiedzi Poziom życia polskich rodzin

Poziom życia polskich rodzin

Poziom życia polskich rodzin

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Pamiętajcie państwo, jeżeli chodzi o rodziny dwa plus cztery i więcej, ok. 30% z nich żyje w sferze nędzy.

Posiedzenie Sejmu, 9.07.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 9.07.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Interpretując użytą w zdaniu “sferę nędzy” zgodnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych jako tzw. minimum egzystencji, możemy ją traktować jako najniższą granicę ubóstwa, poniżej której następuje zagrożenie życia i zdrowia (ubóstwo skrajne).

Wedle danych IPiSS, w 2013 roku ubóstwem skrajnym zagrożone było około 27% rodzin z czwórką lub więcej dzieci. Jest to tendencja wzrostowa w stosunku do roku 2012.

Podobne statystyki przedstawia Główny Urząd Statystyczny, podając, że w 2012 w rodzinach typu 2+4 i więcej 26,6% osób było zagrożonych ubóstwem skrajnym (dla porównania w 2010 i 2011 było to 24% osób). W tej kwestii widać ewidentną zależność między liczbą posiadanych dzieci a zagrożeniem ubóstwem, którą ilustruje poniższa tabela:

 

Typy gospodarstw domowych % osób w GD o wydatkach pon. minimum egzystencji w 2012 roku
Małżeństwo bezdzietne 1,7
Małżeństwo + 1 dziecko 2,5
Małżeństwo + 2 dzieci 4,2
Małżeństwo + 3 dzieci 9,8
Małżeństwo + 4 dzieci i więcej 26,6

 

Tab.1. Odsetek osób w gospodarstwie domowym o wydatkach poniżej skrajnej granicy ubóstwa w zależności od typu GD w 2012 r. [opracowano na podstawie raportu GUS, Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, Warszawa 2013]

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!