Czas czytania: około min.

Poziom życia polskich rodzin

16.07.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Interpretując użytą w zdaniu “sferę nędzy” zgodnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych jako tzw. minimum egzystencji, możemy ją traktować jako najniższą granicę ubóstwa, poniżej której następuje zagrożenie życia i zdrowia (ubóstwo skrajne).

Wedle danych IPiSS, w 2013 roku ubóstwem skrajnym zagrożone było około 27% rodzin z czwórką lub więcej dzieci. Jest to tendencja wzrostowa w stosunku do roku 2012.

Podobne statystyki przedstawia Główny Urząd Statystyczny, podając, że w 2012 w rodzinach typu 2+4 i więcej 26,6% osób było zagrożonych ubóstwem skrajnym (dla porównania w 2010 i 2011 było to 24% osób). W tej kwestii widać ewidentną zależność między liczbą posiadanych dzieci a zagrożeniem ubóstwem, którą ilustruje poniższa tabela:

 

Typy gospodarstw domowych % osób w GD o wydatkach pon. minimum egzystencji w 2012 roku
Małżeństwo bezdzietne 1,7
Małżeństwo + 1 dziecko 2,5
Małżeństwo + 2 dzieci 4,2
Małżeństwo + 3 dzieci 9,8
Małżeństwo + 4 dzieci i więcej 26,6

 

Tab.1. Odsetek osób w gospodarstwie domowym o wydatkach poniżej skrajnej granicy ubóstwa w zależności od typu GD w 2012 r. [opracowano na podstawie raportu GUS, Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, Warszawa 2013]

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.