Strona główna Wypowiedzi Rafał Trzaskowski o obligatoryjności zajęć z edukacji seksualnej

Rafał Trzaskowski o obligatoryjności zajęć z edukacji seksualnej

Rafał Trzaskowski o obligatoryjności zajęć z edukacji seksualnej

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Edukacja (seksualna – przyp. Demagog) jest dobrowolna, jeżeli ktoś nie będzie chciał posyłać dzieci, nie musi.

Gość Radia ZET, 19.03.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 19.03.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku  w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka realizowane są w ramach zajęć “Wychowanie do życia w rodzinie”.  Według § 4 ust. 1 udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice (rozporządzenie zmieniające).

Deklaracja “Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+” składa się z 5 części. Są to: bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, praca oraz administracja. W części dotyczącej edukacji widnieje zapis o wprowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualanej i identyfikacji płciowej zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jednocześnie zaznaczono, że część nauczycieli i nauczycielek może nie angażować się w inicjatywy dotyczące LGBT+. W dokumencie brak jest odniesienia co do obowiązku uczęszczania na tego typu zajęcia przez uczniów, jednak jak wspomniano wyżej według rozporządzenia tego typu zajęcia są nieobowiązkowe.

W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!