Czas czytania: około min.

Robert Winnicki o wyborach na Węgrzech

10.04.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie 98,97% (nie uwzględniających osób glosujących poza Węgrami) na listę wyborczą Jobbiku oddanych zostało 20,54% głosów. Jednak wynik ten przekłada się jedynie na 23 miejsca w 199 osobowym parlamencie węgierskim (jest to 11,56% wszystkich mandatów).

Różnica ta wynika z mieszanej ordynacji wyborczej obowiazującej na Węgrzech. Większość miejsc w parlamencie (106) obsadzanych jest w wyborach większościowych, w których wyborcy oddają głos bezpośrednio na kandydata. Ten, który zdobędzie więcej głosów – zdobywa mandat poselski. W ramach tej puli Jobbik nie uzyskał ani jednego miejsca w parlamencie. Pozostałe miejsca (93) obsadzane są proporcjonalnie  w systemie głosowania na ogólnokrajowe listy wyborcze. To właśnie w tej części głosowania Jobbik uzyskał 20,54% głosów.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.