Strona główna Wypowiedzi Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Ile pieniędzy wypłacono?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Ile pieniędzy wypłacono?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Ile pieniędzy wypłacono?

Marlena Maląg

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Rodzinny Kapitał, czyli 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko (…). Już ponad 3 mld zł trafiło do rodziców w ramach tego programu.

Gość Wiadomości, 21.07.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Wiadomości, 21.07.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie w wysokości 12 tys. zł wypłacane na drugie i kolejne dziecko. Przysługuje ono od ukończenia przez dziecko 1. roku życia do ukończenia 3. roku życia. Wypłacane jest w kwocie 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub 1 000 zł przez 1 rok.
  • W ramach programu w ciągu roku trafiło 3,516 mld zł do 592 980 beneficjentów. 
  • W związku z tym wypowiedź Marleny Maląg uznajemy za prawdę.

Minister chwali się wsparciem dla rodzin

programie „Gość Wiadomości” Marlena Maląg opowiadała o składaniu wniosków i wypłatach w ramach programu „Dobry Start”. Zwróciła również uwagę na realizację innych projektów prorodzinnych i społecznych wprowadzonych przez rząd PiS, takich jak 500+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Minister mówiła także o wypłatach w ramach ostatniego rządowego programu – Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Stwierdziła, że rodzice otrzymali już w ramach tego programu ponad 3 mld zł. Sprawdziliśmy, czy rzeczywiście wypłacono już taką kwotę.

Cele Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to działające od 2022 roku świadczenie dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Jest ono wypłacane na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Państwo wypłaca 12 tys. zł – w 12 ratach po 1 tys. zł lub w 24 ratach po 500 zł – w zależności od życzenia rodziców.

Program ma na celu aktywizację zawodową rodziców poprzez zapewnienia wsparcia w finansowaniu żłobka lub usług niani. To rozwiązanie zaproponowano w 2021 roku w ramach popandemicznego programu odbudowy gospodarki Polski Ład.

Ile pieniędzy wypłacono?

Zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w pierwszym roku działania programu wypłacono ponad 3,516 mld zł. Pieniądze te trafiły do rodziców 592 980 dzieci. Na poniższym wykresie pokazaliśmy, w których województwach najczęściej mieszkały dzieci, których rodzice otrzymali pieniądze z tego programu.

wykres przedstawiający liczbę dzieci objętych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym w 2022 roku w poszczególnych województwach

Najwięcej beneficjentów programu mieszka w województwie mazowieckim (15,6 proc.). Kolejne trzy województwa zamieszkuje podobny odsetek dzieci objętych programem – to śląskie (10,7 proc.), małopolskie (10,2 proc.) i wielkopolskie (10 proc.). Najmniej dzieci otrzymujących wsparcie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego mieszka w województwie opolskim (2,3 proc.), świętokrzyskim (2,5 proc.) i lubuskim (2,6 proc.).

Pokrycie kosztów opieki dziennej 

Nie wszystkie dzieci do 3. roku życia są objęte nowym rządowym programem. Pieniądze przysługują na drugie i kolejne dziecko, a nie – na pierwsze. Dla dzieci do lat trzech, których program nie obejmuje, rząd przygotował inną formę wsparcia. To dofinansowanie pobytu żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wynosi ono maksymalnie 400 zł miesięcznie. Może być mniejsze, gdy miesięczny koszt pobytu jest niższy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!