Strona główna Wypowiedzi Rosja i Białoruś a NATO. Kto ma większy potencjał gospodarczy?

Rosja i Białoruś a NATO. Kto ma większy potencjał gospodarczy?

Rosja i Białoruś a NATO. Kto ma większy potencjał gospodarczy?

Radosław Sikorski

Minister Spraw Zagranicznych
Platforma Obywatelska

Kraje członkowskie NATO oraz Unii zamieszkuje łącznie ponad 920 mln ludzi, podczas gdy Rosję, nawet razem z Białorusią, tylko 153 mln, czyli sześciokrotnie mniej. Nominalny produkt krajowy brutto krajów NATO i Unii Europejskiej to ponad 45 bln dolarów. Łączne PKB Rosji i Białorusi wynosi zaledwie 2,2 bln dolarów, czyli 20 razy mniej.

Sejm 25.04.2024

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Sejm 25.04.2024

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Analiza w pigułce

  • W 2022 roku populacja RosjiBiałorusi wynosiła 153 mln osób. Kraje UE i NATO zamieszkiwało blisko 980 mln osób, a więc prawie 6,5-krotnie więcej.
  • PKB krajów Zachodu jest 22-krotnie większe niż PKB Rosji i Białorusi. Kraje UE i NATO w 2022 roku wytworzyły towary i usługi o wartości 49,8 bln dolarów. PKB RosjiBiałorusi przekroczyło 2,2 bln dolarów.
  • W wypowiedzi Radosława Sikorskiego znacząco nie zgadza się liczba mieszkańców państw NATO i UE. Jednocześnie rzeczywiste liczby jeszcze bardziej przemawiają za tezą ministra, że NATO i UE ma większy potencjał od Rosji i Białorusi. Dlatego jego wypowiedź oceniamy jako częściową prawdę.

Sikorski: „to nie my, Zachód, powinniśmy obawiać się starcia z Rosją”

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie przemówienie dotyczące zadań polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku. Znaczną część swojego wystąpienia szef resortu spraw zagranicznych poświęcił wojnie za naszą wschodnią granicą.

W trakcie exposé Sikorski skupił się m.in. na porównaniu potencjału krajów Zachodu (UE i NATO) z możliwościami Rosji i Białorusi (s. 8). Polityk przytoczył szereg danych gospodarczych oraz tych dotyczących wojskowości. Zdaniem Sikorskiego, państwa Zachodu wspólnie dysponują większymi możliwościami niż Moskwa i Mińsk.

„A więc to nie my, Zachód, powinniśmy obawiać się starcia z Putinem, lecz na odwrót. Warto o tym przypominać nie po to, żeby wzmagać w Rosjanach poczucie zagrożenia, bo NATO jest paktem obronnym, ale żeby pokazać, że atak Rosji na któregokolwiek z członków Sojuszu skończyłby się jej niechybną klęską. Potencjał militarny i gospodarczy Rosji blednie w porównaniu z potencjałem Zachodu”.

Kraje Zachodu z ponad sześciokrotnie większą populacją

Dane przytoczone przez Sikorskiego są prawdziwe. Zgodnie ze statystykami Banku Światowego na koniec 2022 roku w Rosji żyło 144,1 mln osób, a na Białorusi 9,2 mln osób. Łącznie oba państwa zamieszkiwało 153,3 mln osób.

Populacja krajów Unii oraz NATO jest ponad 6-krotnie większa. Tylko państwa UE w 2022 roku liczyły 447,4 mln mieszkańców. Do nich trzeba doliczyć jeszcze państwa europejskie należące do NATO, a więc: Islandię (382 tys.), Wielką Brytanię (67 mln), Norwegię (5,5 mln), Albanię (2,8 mln), Czarnogórę (617 tys.) i Macedonię Północną (2 mln). 

Nie można zapomnieć też o pozaeuropejskich krajach sojuszu. Stany Zjednoczone w 2022 roku zamieszkiwało 333,3 mln osób, Kanadę: 38,9 mln osób, a Turcję: 85 mln osób.

Łącznie w krajach UE i NATO w 2022 roku żyło ok. 980 mln osób.

Potencjał gospodarczy? Zachód deklasuje Rosję i Białoruś

Również pod względem wielkości gospodarki Zachód przeważa nad Rosją i Białorusią. Jak podaje Bank Światowy, w 2022 roku PKB Rosji wynosiło 2,2 bln dolarów (w cenach bieżących). Białoruś natomiast wytworzyła towary i usługi o wartości 72,8 miliardów dolarów. PKB obu państw wynosiło więc ok. 2,3 bln dolarów.

Wyłącznie PKB Unii Europejskiej w 2022 roku to wartość 16,8 bln dolarów. Europejskiej kraje NATO mogą poszczycić się PKB wynoszącym 4,6 bln dolarów. Z kolei PKB państw pozaeuropejskich Sojuszu to 28,5 bln dolarów, z czego 25,4 bln to PKB USA.

Sumarycznie PKB państw UE i NATO wynosi 49,8 bln dolarów. Jest zatem ponad 22-krotnie większe niż PKB Rosji i Białorusi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!