Strona główna Wypowiedzi Bartłomiej Sienkiewicz o ruchu na granicy polsko-ukraińskiej

Bartłomiej Sienkiewicz o ruchu na granicy polsko-ukraińskiej

Bartłomiej Sienkiewicz o ruchu na granicy polsko-ukraińskiej

Bartłomiej Sienkiewicz

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Platforma Obywatelska

Ruch jest absolutnie w normie, waha się miedzy 38-42 tys. przekroczeń dobowo, na całej wschodniej granicy. Mamy równocześnie – od początku lutego – jakieś 214 wniosków o status uchodźców złożony ze strony obywateli ukraińskich. Miesięcznie – przeciętnie – to jest około 1 tys. 500 wniosków, w związku z czym w ogóle nie istnieje ten problem.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Ministra opiera się na nieaktualnych danych i niezgodnych z prawdą uogólnieniach i szacunkach.

 

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (w tabeli poniżej), ruch na całej wschodniej granicy od początku roku do marca, z którego pochodzi najnowsza średnia dziennych przekroczeń, waha się między 74 949 a 88 598. Co więcej, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę kontekst rozmowy dotyczącej niepokojów społecznych na Ukrainie, przedstawione liczby są po prostu nieaktualne- o ile bowiem w styczniu i lutym liczbę dziennych przekroczeń granic można było oszacować jako 38-42 tysiące osób, to marcowa średnia 47 tysięcy zdecydowanie nakazuje uznać powyższą wypowiedź za fałsz.

 

Średnia dobowa liczba przekroczeń granic

Granica z… Rosją Białorusią Ukrainą Łącznie
Styczeń 18 200 19 604 37 145 74 949
Luty 17 384 20 600 41 430 79 414
Marzec 17 625 23 950 47 023 88 598

Jak wynika zaś z danych udostępnianych przez Urząd ds. Cudzoziemców (dostępne tutaj, w zakładce “Bieżąca sytuacja dotycząca Ukrainy”) od początku lutego do 30 kwietnia 2014 roku o status nadania uchodźcy w Polsce ubiegało się 299 obywateli Ukrainy. Ponownie więc przedstawiane przez ministra Sienkiewicza liczby znacznie odbiegają od tych aktualnych.

 

Szacunkowa liczba 1500 wniosków o status uchodźcy także nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Udostępniane zestawienia roczne mówią o – w przybliżeniu – 15 tysiącach potencjalnych uchodźców w roku 2013, 10 700 w 2012 i 6900 w 2011, co daje odpowiednio średnio 1250, 892 i 575 wniosków miesięcznie. Nawet w obliczu braku danych dotyczących I kwartału 2014, nietrudno stwierdzić, iż liczba uchodźców wzrasta.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!