Strona główna Wypowiedzi Rząd Donalda Tuska zgodził się na pakt migracyjny?

Rząd Donalda Tuska zgodził się na pakt migracyjny?

Rząd Donalda Tuska zgodził się na pakt migracyjny?

Adam Bielan

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

To nie my zgodziliśmy się na pakt migracyjny. To była pierwsza decyzja rządu Tuska, która zapadła 20 grudnia w Brukseli, a więc tydzień po przejęciu władzy przez koalicję 13 grudnia. My do końca upieraliśmy się, że ten pakt migracyjny musi być  zablokowany.

TikTok, 04.05.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

TikTok, 04.05.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • 20 grudnia 2023 roku doszło do wstępnego porozumienia hiszpańskiej prezydencji Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie treści paktu migracyjnego.
  • 10 kwietnia pakt migracyjny przegłosowano w Parlamencie Europejskim. Z kolei formalne głosowanie w Radzie UE odbyło się 14 maja. 
  • Podczas obrad Rady UE Polska sprzeciwiła się zmianom dotyczącym migracji i azylu, podobnie jak Węgry, Słowacja i Austria. Państwa te nie zdołały utworzyć mniejszości blokującej, zatem pakt został przyjęty.
  • Wcześniej, bo w lutym 2024 roku, rząd Donalda Tuska zapowiadał głosowanie przeciwko paktowi migracyjnemu. W komunikacie podkreślono, że premier nie mógł uczestniczyć w pracach nad paktem, ponieważ zakończyły się one tydzień po zaprzysiężeniu rządu.

Nowy pakt migracyjny przyjęty i zatwierdzony

10 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski przyjął 10 aktów prawnych tworzących nowy pakt o migracji i azylu. Jednym z jego głównych założeń jest zasada solidarności w mierzeniu się z kryzysem migracyjnym. 14 maja pakt zatwierdziła Rada Unii Europejskiej.

Zanim doszło do głosowania w Radzie, poseł PiS Adam Bielan zamieścił na swoim TikToku nagranie, w którym mówi o tym, że to rząd Tuska zgodził się na przyjęcie nowego paktu migracyjnego. Zdaniem premiera decyzja w Brukseli zapadła wcześniej, bo już 20 grudnia – tydzień po jego zaprzysiężeniu.

Stosunek rządu Tuska do nowej polityki migracyjnej UE

20 grudnia doszło do porozumienia hiszpańskiej prezydencji Rady i Parlamentu Europejskiego co do ostatecznego kształtu pięciu kluczowych rozporządzeń wchodzących w skład paktu. Jak czytamy w informacji prasowej, było to wstępne porozumienie, a przedłożenie paktu stałym przedstawicielom państw UE do zatwierdzenia odbyło się później.

„W związku z dzisiejszym wstępnym porozumieniem w najbliższych tygodniach toczyć się będą prace na szczeblu technicznym, które pozwolą doprecyzować szczegóły nowych rozporządzeń.

Po zakończeniu tych prac wstępne porozumienie zostanie przedłożone do zatwierdzenia stałym przedstawicielom państw UE (tzw. Coreperowi)”.

8 lutego 2024 roku rząd Donalda Tuska poinformował, że jest przeciwny wszystkim aktom legislacyjnym wchodzącym w skład paktu migracyjnego. Wskazano w nim również, że negocjacje międzyinstytucjonalne nad nim zakończyły się 20 grudnia 2023 roku. 

komunikacie ministerstwa podkreślono, że obecny rząd nie mógł uczestniczyć w pracach nad paktem, ponieważ zakończyły się one tydzień po jego zaprzysiężeniu. Niezależnie od tego, formalnie Polska mogła wyrazić sprzeciw dopiero podczas głosowania wiosną br. 

Polska przeciwko paktowi migracyjnemu

Głosowanie w Radzie UE odbyło się 14 maja w Brukseli, a Polska była przeciwko zmianom w polityce dotyczącej migracji i azylu.  Decyzję rządu zapowiadał cytowany już przez nas komunikat ministerstwa z lutego br. 

„W opinii Rządu RP rozwiązania przewidziane w Pakcie o Migracji i Azylu w niewystarczającym stopniu wychodzą naprzeciw specyficznej sytuacji państw graniczących z Białorusią i Rosją, a tym samym będących pod stałą i silną presją w ramach sztucznie wygenerowanych szlaków migracyjnych”.

Ponadto – zdaniem rządu Donalda Tuska – „Pakt o Migracji i Azylu nie zapewnia odpowiedniej równowagi między odpowiedzialnością a solidarnością, a więc potencjalnie może stanowić w przyszłości pole sporu pomiędzy instytucjami UE oraz państwami członkowskimi”.

Sprzeciw Polski nic nie zmienił. Pakt przyjęto

Pakt migracyjny został zatwierdzony przez Radę Europy większością kwalifikowaną głosów. Przegłosowanie paktu mogłoby zostać zatrzymane, gdyby w Radzie znalazła się mniejszość blokująca. A do niej potrzeba co najmniej czterech państw, które zamieszkuje 35 proc. populacji UE. 

W przypadku paktu migracyjnego przeciwko głosowały: Polska, Węgry, Austria i Słowacja. Kraje te zamieszkuje łącznie 14 proc. ludności UE, a więc zbyt mało, aby zablokować pakt.

Państwa UE będą miały teraz dwa lata na wprowadzenie w życie przyjętych przepisów. Komisja Europejska ma przedstawić plan wdrażania, aby pomóc w tym procesie państwom członkowskim.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!