Czas czytania: około min.

Sektor usług wspólnych w wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza

08.07.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według raportu ABSL obecnie w sektorze usług wspólnych pracuje 150 tys. osób, a w ciągu ostatniego roku przybyło aż 22 tys. nowych miejsc pracy.
Według danych GUSu z pierwszego kwartału 2015 r. w górnictwie zatrudnionych jest ponad 153 tys. osób – z czego ok 99 tys. w sektorze publicznym.
Wypowiedź jest fałszywa, ponieważ wychodząc od fałszywych danych o ogólnej liczbie miejsc pracy, nie można przejść do prawdziwych wniosków o wielkości ich przyrostu.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.